– Det er viktigere enn noensinne at tradisjonell lakseoppdrett er kostnadsdyktige. Derfor vil vi ta ytterligere grep for å redusere kostnader, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi.

Verdens desidert største lakseprodusent har så langt ikke kastet seg på trenden med landbasert laks, men vil produsere merder i sjø på nye måter.

– Den fjerde industrielle revolusjonen er her. Jeg tror at den kan endre bransjen totalt bare på få år, sier Vindheim.

Laks opp i skyene

På en digital kapitalmarkedsdag onsdag lanserte selskapet programmet «Mowi 4.0». Ved hjelp av digitalisering av hele verdikjeden vil selskapet øke volumet, redusere kostnadene og forbedre bærekraften i produksjonen.

«Mowi 4.0» skal blant annet gjøre at alle relevante data skal inn i en nettbaserte skyløsninger. I tillegg skal blokkjedeteknologi benyttes for å spore produkter.

En del av dette programmet er et konsept de kaller «Smart Farming» som innebærer at alle selskapets anlegg, i første omgang i Norge, skal kunne fjernstyres fra operasjonssenter på land.

En rekke sensorer og utstyr skal ned i merdene, som da skal kunne fôre autonomt, telle lakselus og overvåke fisken i realtid.

Omfattende kostnadsprogram

Parallelt med digitaliseringen gjennomfører selskapet et større kostnadsprogram. Så langt har de realisert årlige besparelser på 137 millioner euro i året, fra 2018-nivå.

Rundt 800 ulike initiativer er med i programmet, blant annet reforhandlinger av kontrakter for innleie av båter, kjøp av vaksiner og ulike serviceoppdrag. De skal også redusere kostnader til ansatte.

– Lønn og personalkostander er nest største kostnadspost for Mowi, med 558 millioner euro i 2020, skriver selskapet. Største enkeltkostnad for en lakseoppdretter er innkjøp av fôr.

Fra 2019-nivå skal konsernet redusere antall årsverk med 10 prosent, eller 1.500, innen 2024 – gitt at volumene er uforandret. Det skal skje gjennom naturlige avganger, redusert overtid og redusert innleie av personell.

Anlegg som fjernstyres

Oppdrettsanlegg har tradisjonelt blitt styrt av røktere som jobber fra såkalte fôrflåter på anlegget. De fleste av dem dagpendler, mens det ikke er uvanlig at en jobber turnus og bor på mer avsidesliggende anlegg.

De seneste årene er flere og flere funksjoner, som fôring, blitt flyttet til operasjonssentraler på land. Via dataoverføring av bilde og fjernstyring kan dedikerte ansatte fôre fisken nærmest hvor som helst. IntraFish har tidligere rapportert om hvordan Midt-Norsk Havbruk fôret laks på Island – fra Rørvik nord i Trøndelag.

Mowi har også flere slike operasjonssentraler, og vil snart styre alle norske anlegg på denne måten. På sikt skal avansert og selvlærende programvare styre fôringen automatisk.

– Å bruke maskinlæring og kunstig intelligens gir helt andre muligheter enn å fôre manuelt, sier Vindheim, som ikke vil tallfeste hvor mye de ser for seg å spare på det.

– Blir anleggene ubemannet?

– De vil være ubemannet i større grad enn i dag, men en må fysisk se til både systemer, utstyr og fisk med jevne mellomrom, sier Vindheim.

Tillitsvalgt: – Kan ikke kjempe mot

Jørgen Wengaard er konserntillitsvalgt i Mowi.
Jørgen Wengaard er konserntillitsvalgt i Mowi. (Foto: Privat)

Konserntillitsvalgt Jørgen Wengaard ønsker ikke at selskapet skal kutte i antall årsverk på anleggene, selv om han har «forståelse for at en ønsker effektivisering».

– Jeg mener at vi ikke kan kjempe mot teknologien, men lære oss å ta den i bruk. Det vil by på nye og annerledes stillinger, sier han.

Wengaard sier at havbruksnæringen hele tiden utvikler seg, og at de er vant til endringer.

– Men vi ønsker som sagt en vekst. I dag er det mye overtid, og det kan være greit å få den ned. Jeg tror ikke det vil skje gjennom å kutte i antall årsverk, sier den konserntillitsvalgte.

Håper å skape jobber

Konsernsjef Ivan Vindheim er tydelig på at selskapet har ambisjoner om å øke produksjonen, og dermed få flere ansatte – selv om de effektiviserer.

– Når en innfører avansert teknologi vil behovet for hender synke over tid. Vi vil trenge færre hender på de samme volum fremover – det ligger i digitalisering og det skjer i alle bransjer. Så har vi en klar vekststrategi, og vi tror at Mowi vil være en netto arbeidsskaper, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.