Onsdag morgen publiserte laksegiganten Mowi tall for første kvartal. Høye laksepriser gjorde at både omsetning og driftsresultat nådde nye rekordnivåer.

Driftsresultatet økte rundt 50 prosent fra samme kvartal i fjor, til 332 millioner euro (cirka 3,8 milliarder kroner). Selskapet betaler et utbytte på 2,0 kroner aksjen eller 1,03 milliarder kroner totalt etter det sterke kvartalet.

Mowi har produksjon i syv land. Norge er størst, med rundt 60 prosent av ventet slaktevolum i år. Norge er også landet med best marginer i Mowi-konsernet, og grunnrenteskatten vil derfor påvirke konsernet betydelig.

Skatten er fortsatt ikke vedtatt, men dersom den blir som foreslått på 35 prosent vil det gi Mowis norske virksomhet en ekstraregning på rundt 660 millioner kroner i første kvartal, viser selskapet beregninger.

– Skatten er helt ute av proporsjoner, mener toppsjef Ivan Vindheim.

Skatteoptimaliseringer

Mowi tar nå grep for å forberede seg på skatten. Ekstraskatten skal kun gjelde for virksomheten i sjø, mens Mowis virksomhet omfatter hele verdikjeden som rogn, fôrproduksjon, settefisk, slakting og foredling. Som DN tidligere har omtalt, er allerede oppdrettstillatelsene lagt i et eget aksjeselskap.

Nå jobber selskapet med finne riktige internpriser, lage prinsipper for dette og dokumentere alt.

– En del av det er selvfølgelig at en skatteoptimaliserer seg innenfor de reglene som er der. Det er også en del av det hele, dessverre, sier Vindheim.

– Hvor mye ressurser bruker dere på dette?

– Vi har de samme antall årsverkene som vi alltid har hatt. Faktisk noen færre. Det er ikke noen nye årsverk som er satt på dette, men våre folk som jobber ekstra. Så får vi selvsagt hjelp fra ekspertisen. Det er både revisorer og advokater der ute som kan dette mye bedre enn oss. Vi er først og fremst oppdrettere, og ikke skatteeksperter. Vi kjenner våre begrensninger.

– Har du noe tall på hva dere bruker på eksterne rådgivere?

– Vi er forsiktig med alle våre kostnader, også rådgivere. Men vi bruker rådgivere her. Det går beløp på det, både fra oss og fra andre. Det er helt unødvendig. Det er jo ingen verdiskaping i dette. Det er ingen som tjener på det, bortsett fra at revisorer og advokater får enda høyere lønninger.

– Ja, skatteadvokater tjener vel godt?

– Ja, det er bare å sjekke skattelistene. Det er ingen som tjener mer i dette landet enn advokater. De ligger på toppen, og det ser ut som at det blir mer og mer inntekter på dem. Vi har jo en regjering som lager vanskelige regler, intrikate regler som til og med de har problemer med å håndtere, sier Vindheim.

Ifølge en oversikt DN publiserte i desember tjente 62 norske advokater over 20 millioner kroner i 2021. De 1.000 best lønnede advokatene hadde alle over 3,6 millioner kroner i skattbar inntekt. Ivan Vindheim hadde selv en lønnspakke på 16,9 millioner kroner i 2022.

Canada er ett av landene Mowi produserer laks i.
Canada er ett av landene Mowi produserer laks i. (Foto: Mowi)

– Ingen gratis lunsj

Det er ikke bare i Norge skattetrykket for lakseoppdrett øker. Også på Færøyene, ett av de andre landene Mowi produserer laks i, øker nivået. Landets nye regjering har foreslått nye trinn i deres progressive skattesystem, som slår inn når lakseprisene stiger.

Høyeste ekstraskatt i tillegg til vanlig selskapsskatt på Færøyene blir 20,0 prosent om regjeringens forslag blir vedtatt.

– Til syvende og sist må samfunnet spørre seg om hvor mye som skal brukes på investeringer, og hva som skal brukes på kortsiktig offentlig forbruk. Det er et politisk spørsmål. Det er ingen gratis lunsj. Pengene som går til skatt forsvinner fra investeringer. Da forsvinner nye arbeidsplasser, men også gamle. Og fremtidige skatteinntekter, mener Vindheim.

Ingen andre land i laksenæringen er i nærheten av skattetrykket som nå settes inn i Norge, ifølge ham.

– Lakseproduksjon er ikke en stedbundet aktivitet. Dette kan gjøres på land, til havs og andre steder.

Investor og skipsreder John Fredriksen er største eier i Mowi, med rundt 14 prosent av aksjene.

– Hva synes han om grunnrenteskatten?

– Jeg ønsker ikke å snakke om våre aksjonærer offentlig, men vi har kontinuerlig dialog med vår hovedeier. Våre samtaler er fortrolige, men det er ingen hemmelighet at heller ikke han synes at dette er et godt forslag, sier Vindheim.

Vil ha næringslivsfolk inn i politikken – stiller selv

Vindheim mener at norske politikere kan for lite om næringslivet, og at flere politikere bør ha erfaring fra privat næringsliv.

Selv står han på liste til kommunevalget i høst, med en plass på 69. plass for Høyre i Bergen.

– Jeg har en tilskuerplass til dette valget, men jeg sier det igjen. Vi må få flere representanter fra næringslivet inn i politikken, fordi nå føler jeg at vi er i ferd med å komme ut av balanse. Jeg har vært stolt av det en har fått til i Norge tidligere, men det vi har sett de siste to årene er utrolig trist. Jeg tror at vi må få andre mennesker inn på Stortinget og i regjeringen. Vi må begynne forfra. Jeg kan ta en for laget om det er det som skal til, men min hovedoppgave er å lede Mowi.

– Medieskapt

Vindheim er ikke med på premisset at Mowi betaler mye utbytte.

– Alt er relativt. Sammenlignet med de store, statlige selskapene tjener vi nesten ingenting. Det blir aldri satt i perspektiv. Ingen betaler mer utbytte enn de store, statlige selskapene, sier han.

– Dette opplever jeg er noe som er medieskapt. Vi tjener ikke mer enn vi må om vi skal fortsette å investere og utvikle dette, og skape arbeidsplasser langs kysten. Vi er en distriktsnæring, og bygger arbeidsplasser ute i kommunene langs kysten, der ikke så mange har lyst til å bo. Det er utrolig viktig.

Vindheim er redd for at kapitalen skal forsvinne fra kysten om grunnrenteskatten blir innført som foreslått. Han gjentar at det blir feil å omtale utbyttet til Mowi i absolutte tall.

– Jeg opplever at dette er medieskapt, og jeg er litt skuffet over måten media vinkler dette på. Det blir fremstilt som at en svømmer i penger og lever i sus og dus. Se på investeringene. Vi investerer hver eneste krone, og gir litt direkteavkastning til aksjonærene våre. I fjor var det 3,5 prosent, ikke mer enn du får i bankrente.

– Så det er medieskapt at dere tjener mye penger?

– Nei, jeg sier at det er medieskapt at vi deler ut så mye utbytte. I fjor ga vi en direkteavkastning på 3,5 prosent, og sammenligner du våre utbytter med de store, statlige selskapene er det nesten ingenting, sier Vindheim.

Dagens aksjekurs i Mowi er på 188,8 kroner. Utbyttet på 2,0 kroner for første kvartal tilsvarer dermed rundt 1 prosent direkteavkastning.

– Dere hadde en annualisert avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på over 20 prosent i første kvartal?

– I 2020 hadde vi 8 prosent. I banken får du 3,5 prosent. Vi har hatt noen gode måneder nå, men vi har også hatt dårligere perioder. Dette må en se over tid. Det er ikke så bra som mange skal ha det til. Vi hadde et dårlig 2020 og 2021, så hadde vi et bra 2022. Nå har vi hatt et bra første kvartal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.