Som selskapet meldte 16. januar, ble operasjonelt driftsresultat på 239 millioner euro (ca 2,6 milliarder kroner) i fjerde kvartal, opp fra 146 millioner euro samme kvartal året før. Inntektene i kvartalet ble 1,36 milliarder euro.

– Det ligger utallige timer med hardt arbeid bak disse resultatene, så jeg ønsker å rette en stor takk til alle mine 11.500 kolleger som har gjort dette mulig, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en børsmelding.

Laksegiganten produserer laks i seks ulike land, og har foredling i enda flere. Størst er produksjonen i Norge, hvor selskapet i fjerde kvartal slaktet 87.000 tonn laks, av et totalt volum på 130.500 tonn.

Det var også i Norge det hadde best lønnsomhet, med et driftsresultat på rundt 2,3 euro eller rundt 25 kroner per kilo laks.

Inntjening på over en mrd. euro

For hele 2022 endte inntektene på 4,94 milliarder euro, en økning på rundt 700 millioner euro fra 2021. For første gang noensinne passerer laksegiganten et operasjonelt driftsresultat på over en milliard euro. Det tilsvarer om lag 10,9 milliarder norske kroner.

Mowi produserte 464.000 tonn laks i 2022, 4.000 tonn over det som ble estimert for et år siden. I Norge ble det produsert rekordhøye 294.000 tonn.

– Det er svært gledelig å se framgangen vi har hatt i Norge de siste årene. Godt arbeid over tid har ført Mowi opp blant de beste på konsesjonsutnyttelse og produksjonseffektivitet i næringen, sier konsernsjef Vindheim.

Som i tredje kvartal har styret i Mowi besluttet et utbytte på 1,7 kroner per aksje. Til sammen tilsvarer det rundt 879 millioner kroner. For hele 2022 ble utbyttet 7,35 kroner per aksje.

Forventet slaktevolum for 2023, som inkluderer nylig kjøpte Arctic Fish på Island, er estimert til 484.000 tonn. Investeringene for inneværende år blir anslått å ligge på rundt 370 millioner euro, der mesteparten vil bli allokert til oppdrettssegmentet.

Usikkerhet rundt skatt

Det er nettopp i Norge at det fra 1. januar ilegges en grunnrenteskatt på den delen av lakseproduksjon som foregår i sjø. De seneste ukene har det vært spekulasjoner om hvorvidt nivået på skatten kan bli nedjustert fra foreslåtte 40 prosent.

Fasit kommer trolig ikke før en gang i vår, etter at saken er vedtatt i Stortinget. Det er ventet at regjeringen vil komme med sitt endelige forslag i løpet av mars.

Mowi er blant de mange som har uttalt seg negativt til skatteforslaget, og benytter muligheten også i fjerdekvartalsrapporten til å advare om konsekvensene skatten vil ha for dem.

– Jeg håper derfor inderlig at regjeringen og Stortinget vil lytte til næringen og kystkommunene, og velger et annet skattenivå og en mindre skadelig modell for skattelegging av den norske havbruksnæringen, slik at vi også i fremtiden kan bidra til økt sysselsetting i Kyst-Norge, sier Vindheim.

Mowi og andre lakseselskapene valgte før jul å restrukturere konsernet, slik at matfisktillatelsene ble lagt i egne aksjeselskaper som følge av de nye skattereglene.

Det er John Fredriksen som er største eier i Mowi gjennom Geveran Trading, med 14,4 prosent av aksjene. Nest største eier er Folketrygdfondet med drøyt åtte prosent av aksjene.

Kjøpte selskap

Blant de andre hendelsene for Mowi i fjerde kvartal var at selskapet fullførte kjøpet av en kontrollerende aksjepost i det børsnoterte selskapet Arctic Fish. Prisen var rundt 1,9 milliarder kroner.

Arctic Fish driver lakseproduksjon på Island. Det var tidligere kontrollert av Norway Royal Salmon (NRS), og fulgte dermed med på kjøpet da Salmar ble slått sammen med NRS.

Salmar kontrollerer allerede et stort lakseselskap på Island, og måtte derfor selge aksjeposten i Arctic Fish for å få godkjent sammenslåingen med Norway Royal Salmon av konkurransemyndighetene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.