Lakseselskapene nyter godt av høye laksepriser om dagen.

I løpet av årets tre første måneder tjente Mowi 332 millioner euro på driften, noe som tilsvarer rundt 3,8 milliarder kroner med dagens valutakurs. Det er opp fra 207 millioner euro samme kvartal i fjor.

Inntektene endte på 1,36 milliarder euro, tilsvarende 15,8 milliarder kroner.

– Gode priser og sterke operasjonelle prestasjoner over tid fra mine 11.500 kolleger i 25 land over hele verden gjorde årets første kvartal til vårt beste kvartal noensinne. Sammenlignet med samme kvartal i fjor gjør vi det bedre på nesten alle målbare indikatorer, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi har besluttet å betale et utbytte på to kroner per aksje for første kvartal. Det er økning fra de to foregående kvartalene da utbyttet var på 1,70 kroner per aksje.

Aksjen handles nokså flatt ved børsåpning onsdag.

Har regnet på skatten

Mowi har gjentatte ganger uttrykt sin bekymring for grunnrenteskatten i havbruk som innføres i Norge fra 1. januar 2023. Hvordan modellen til slutt blir skal vedtas i Stortinget i løpet av mai. De fleste venter nå at hovedtrekkene fra regjeringens reviderte anslag om en grunnrenteskatt på 35 prosent av verdiskapingen i sjøfasen blir stående. Med selskapsskatt vil den totale skattesatsen være på 57 prosent.

Også nå får skatteforslaget på pukkelen. Toppsjef Vindheim synes ikke skattenivået er bærekraftig.

– Hvis skatten blir vedtatt i Stortinget, vil den utgjøre enorm skade på den norske havbruksnæringen i form av reduserte investeringer og tapte arbeidsplasser, sier han.

Selskapet har beregnet at grunnrenteskatten, dersom den blir som foreslått, vil koste selskapet 57 millioner euro i første kvartal. Det tilsvarer rundt 660 millioner kroner.

I fjor tjente Mowi én milliard euro før skatt. Det tilsvarer over 11 milliarder kroner med dagens kronekurs. Det ferske førstekvartalsresultatet viser at Mowi i løpet av årets tre første måneder tjente 361 millioner euro før skatt, tilsvarende 4,2 milliarder kroner.

Fastholder slaktevolum

Mowis driftsresultat var kjent allerede 18. april, da selskapet kom med en oppdatering om nøkkeltallene sine. Der fremgikk det også at selskapet slaktet 102.500 tonn laks i kvartalet.

Litt over halvparten av dette ble slaktet i Norge. Det var også her marginene per kilo var høyest, med 3,75 euro eller rundt 43 kroner kiloen i driftsresultat. Dette resultatet omfatter hele verdikjeden.

Av den ferske kvartalsoppdateringer fremkommer det at Mowi fastholder ambisjonen om et slaktevolum på 484.000 tonn i 2023. I andre kvartal ser giganten et slaktevolum på 104.500 tonn.

I tillegg til å drive med lakseoppdrett, kontrollerer Mowi verdikjeden fra fôr og settefisk til slakteri og foredling av laksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.