Oppdrettsselskapet Mowi melder onsdag morgen om et operasjonelt driftsresultat på 99 millioner euro i andre kvartal.

Det er mer enn en halvering målt mot samme kvartal i fjor, da det operasjonelle driftsresultatet endte på 211 millioner euro. Nedgangen på 112 millioner euro tilsvarer om lag 1,1 milliard norske kroner etter dagens kurs.

Dropper utbytte

Som i første kvartal skriver selskapet at resultatene er blitt betydelig påvirket av lavere laksepris som følge av koronaviruset. På grunn av markedsuroen krisen har ført med seg, har Mowi også nå besluttet å droppe utbytte for første og andre kvartal.

«Utbytte til aksjonærene er en vesentlig del av Mowis finansielle strategi. På samme tid er det avgjørende viktig å ha en sterk balanse, spesielt i lys av den pågående Covid-19-pandemien. Styret har derfor vedtatt å ikke dele ut utbytte for første og andre kvartal», skriver selskapet i en børsmelding.

Driften har imidlertid gått som normalt, tross pandemien, opplyses det.

– Til tross for betydelige markeds- og logistiskutfordringer i kjølvannet av Covid-19, har vi klart å holde driften i gang tilnærmet som normalt. Vi har iverksatt en rekke smitteverntiltak for å hindre spredning av viruset. Våre ansattes ve og vel er alltid første prioritet, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

Reduserer antall ansatte

I andre kvartal 2020 fikk Mowi en omsetning på 910,9 millioner euro, ned fra rett over én milliard euro i andre kvartal i fjor. I andre kvartal oppnådde Mowi et slaktevolum på 104.303 tonn, noe som er marginalt høyere enn selskapets eget anslag for kvartalet.

Av kvartalsrapporten går det videre frem at selskapet har satt til verks et «produktivitetsprogram» som innebærer å redusere antall ansatte med ti prosent innen 2024.

Det kommer etter at selskapet så langt har redusert kostnadene med 118 millioner euro siden selskapet initierte et kostprogram i 2018.

«Etter fôr er lønnskostnader den største kostnaden i Mowi. Styret har derfor besluttet å innføre et produktivitetsprogram i Mowi hvor målet er å redusere antall ansatte med 10 prosent fra dagens nivå innen 2024 alt annet likt», skriver selskapet i børsmeldingen.

– Det blir svært viktig å redusere kostnader fremover. Dette vil vi gjøre gjennom automatisering, digitalisering, forbedring av produksjonsprosesser og tilpasning av organisasjonen. Mowis strategi er fremdeles å vokse, og målet er å være netto jobbskaper også i fremtiden, sier konsernsjef Vindheim.

Det er John Fredriksens Geveran Holding som er største eier i Mowi, med en eierandel på 14,37 prosent.

John Fredriksen.
John Fredriksen. (Foto: Elin Høyland)

Nedjusterer guiding

I kvartalsrapporten skriver Mowi at guidingen på slaktevolumet for hele 2020 er blitt redusert med 8000 tonn, til 442.000 tonn grunnet «biologiske utfordringer i Skottland».

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt venter et konsensus av analytikere et slaktevolum på 449.000 tonn i 2020.

Ved utgangen av kvartalet hadde Mowi netto rentebærende gjeld på 1,37 milliarder euro, omtrent akkurat det samme som ved utgangen av første kvartal. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.