Oppdrettsgiganten Mowi, som har John Fredriksen på eiersiden, kom mandag morgen med en oppdatering til markedet før det legger frem den fullstendige tredjekvartalsrapporten 9. november.

Av oppdateringen går det frem at Mowi fikk et samlet slaktevolum på 134.000 tonn i tredje kvartal. Det var noe høyere enn estimert i forbindelse med fremleggelsen av andrekvartalsrapporten, og noe høyere enn analytikernes forventninger.

Foreløpige tall viser at Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på rundt 240 mill. euro i kvartalet, tilsvarende rundt 2,5 milliarder kroner. Det er en markant oppgang fra samme kvartal i fjor, da det operasjonelle driftsresultatet endte på 131 millioner euro. Det tilsvarer om lag 1,4 milliarder kroner basert på dagens kronekurs.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 222 millioner euro.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet om lag 1,34 milliarder euro netto rentebærende gjeld.

Mowi-aksjen stiger over fire prosent mandag.

Lakseskatten

Det har stormet rundt lakseselskapene på Oslo Børs de siste ukene, etter at regjeringen i slutten av september la frem et forslag om grunnrenteskatt for havbruket.

Skatten er foreslått å ha en effektiv sats på 40 prosent, og gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Et stort bunnfradrag sikrer at de fleste aktørene langs kysten slipper unna. Stat og kommunene vil trolig få økte inntekter på opp mot 3,8 milliarder kroner i 2023 som følge av skatten.

I tillegg til at flere har gått kraftig ut mot forslaget i seg selv, har også både aktører, en analytiker og laksebørsen Fish Pool uttalt seg kritisk til det som skal danne grunnlaget for skatten.

Regjeringen har nemlig foreslått at skatten skal beregnes ut fra det som blir beskrevet som en normpris, i stedet for det aktørene oppnår i salgspris.

Da nyheten sprakk bekreftet både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til DN at skatteforslaget hadde vært på bordet siden mars.

– Andre næringer som høster store inntekter av norske naturressurser bidrar på denne måten. Det er rimelig at også havbruket bidrar, sa Støre.

Sa fra seg kapasitet

I forbindelse med forslaget om skatten fikk aktørene dessuten muligheten til å si fra seg kapasitet kjøpt til fastpris.

Det tok det ikke lang tid før Salmar gjorde. I starten av oktober fulgte Lerøy, og deretter Mowi.

– Regjeringens forslag gjør at Mowi ikke lenger kan forsvare kjøpesummen, het det i børsmeldingen fra Mowi, som mente at investeringsevnen og -viljen vil bli svært negativt påvirket av skatteforslaget.

– Mowi er et globalt selskap og laks er ikke stedbunden. Den kan produseres både til vanns og på land over hele verden – nær de store markedene. Hvis forslaget om 62 prosent skatt blir vedtatt, står havbruksnæringen i Norge overfor det største tilbakeslaget i dens 50-årige historie, og den ledende posisjonen Norge har står for fall, het det videre.

Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Hjetland avviste overfor DN at formuleringen var en «trussel» om utflagging.

Det er en poengtering av svekkelsen av den norske havbruksnæringens konkurransekraft en eventuell grunnrenteskatt vil medføre. Det er en beskrivelse av virkeligheten for oss. Å heve kjøpet og poengtere hvor dramatisk dette forslaget er, føler vi er nødvendig, sa han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.