I årevis har det pågått en debatt om hva som er hovedkilden for lakselusspredningen langs kysten. Kort fortalt har oppdrettsnæringen gjerne ment at mesteparten av lakselusene har sittet på villaks og sjøørret og at smitten fra disse forklarer hvorfor mange oppdrettere opplever nye påslag av lus kort tid etter avlusing. Villakstilhengerne har derimot hevdet at oppdrettsanleggene er hovedkilden.