– Transaksjonen gir flere ben å stå på. Samtidig får vi en unik plattform for å utvikle løsninger som ytterligere effektiviserer drift og reduserer biologiske kostnader i bransjen. Det nye NTS-konsernet vil kunne utnytte ekspertise hos ansatte på begge sider. Sammen med et kompetent og styrket lokalt eierskap, vil dette gi oss økt konkurransekraft både i eksisterende og nye markeder, sier styreleder Roger Granheim i NTS.

NTS-aksjen er opp nær 17 prosent ved børsåpning onsdag. 

Forventet produksjon på 15.000 tonn i 2017

NTS kjøper opp Midt-Norsk Havbruk med oppgjør i aksjer i en transaksjon som priser egenkapitalen i oppdrettsselskapet til 1,4 milliarder kroner, ifølge en melding onsdag.

«Vederlagsaksjene utstedes gjennom en emisjon i NTS rettet mot selgerne hvor aksjene i Midt-Norsk Havbruk benyttes som tingsinnskudd. Vederlagsaksjene vil utgjøre 2/3 av aksjene i NTS etter gjennomføring av transaksjonen», skriver NTS i meldingen. 

Midt-Norsk Havbruk er et oppdrettsselskap med base i Rørvik i Trøndelag. Selskapet innehar ti ordinære lakseoppdrettskonsesjoner og to FOU lakseoppdrettskonsesjoner. Selskapet har en forventet produksjon i 2017 på cirka 15.000 tonn.

 – Kombinasjonen NTS og Midt-Norsk Havbruk skaper et sterkt finansielt og operasjonelt havbrukskonsern med gode muligheter for vekst innenfor både oppdrett, transport- og servicetjenester, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS.  

Har støtte fra de største aksjonærene

Midt-Norsk Havbruk er positive til samarbeidet fremover. 

– Vi har over lengre tid hatt et godt samarbeid med NTS og den service og tjenester NTS-konsernet har levert til Midt-Norsk Havbruk. Dette samarbeidet skal styrkes ytterligere fremover og bidra til å sikre vår konkurransekraft i verdikjeden. Midt-Norsk Havbruk har videre store vekstplaner gjennom omsøkte utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsning på Island, sier Roald Dolmen Nils Martin Williksen som representerer eierne i Midt-Norsk Havbruk. 

 Gjennomføring av transaksjonen vil være betinget av en gjensidig, begrenset due diligence, konkurranserettslig avklaring og tilslutning fra mer enn 2/3 av møtende aksjonærer på ekstraordinær generalforsamling i NTS. 

 Transaksjonen har støtte fra de største aksjonærene i NTS, inkludert Trønderbilene AS, Namsos Invest AS, Amble Investment AS, Vidar Øie Nilsen, SS-Invest AS og Torghatten asa, som til sammen kontrollerer mer enn 2/3 av aksjene i NTS, opplyser selskapet i meldingen. 

Med 135 år på baken

Med 135 år på baken er NTS Trøndelags største leverandør av brønnbåt- og servicetjenester til norsk havbruksnæring, ifølge selskapet. Konsernets primære virksomhet er å flytte og håndtere store verdier. NTS-gruppen leverer også gods- og kollektivtransport på sjø.

NTS-konsernet hadde i 2016 et resultat før skatt på 94,4 millioner kroner, og omsatte for 539 millioner kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.