«Ingen kommentar», er svaret på sms fra Frode Reppe når DN spør om han har kommentar til Fiskeribladet oppslag torsdag om at han ligger an til å få sparken.

Frode Reppe er den frittalende og kontroversielle fagsjefen for kommunikasjon og næringspolitikk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Reppe har særlig lagt seg ut med villaksforskningsmiljøene der han både har hevdet at forskere lar seg kjøpe og at de driver med ulovligheter. Særlig har forskningsinstitusjonene Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Havforskningsinstituttet fått unngjelde.

I fjor gikk det så langt at Nina truet med rettslige skritt om Reppe ikke stanset det Nina oppfattet som sjikane og påstander om korrupsjon.

Misnøye?

Ifølge Fiskeribladet skal det være innkalt til et møte neste uke der oppsigelsen av Reppe er tema. Til avisen sier NSL-sjef Robert Eriksson at «jeg uttaler meg ikke om bedriftsinterne forhold. Men jeg kan si at per dags dato har ikke Frode Reppe fått noen avskjedigelse».

Den tidligere arbeidsministeren i Solberg-regjeringen overtok jobben som sjef i NSL i juni i år.

Fiskeribladet skriver at det «har grunn til å tro er det en liten gruppe av medlemsbedriftene og noen forskningsmiljøer som har utøvet press på Eriksson for å få Reppe fjernet».

På spørsmål om Reppe er blitt en belastning for NSL, sier NSLs styreleder Håvard Høgstad til avisen at dette er en «bedriftsintern sak som jeg ikke vil si noe om i media».(Vilkår)

Se skadene ovenfra
Se dronefilm av oversvømmelsene og ødeleggelsene etter ekstremværet Harvey i USA.
00:45
Publisert: