Siden rett før jul har maktkampen om lakseselskapet NTS i Rørvik utspilt seg nærmest for åpen scene. Eierne har vært delt omtrent på midten, og både Mowi og Salmar har forsøkt å kjøpe selskapet.

Grupperingen av Rørvik-familier anført av familiene Williksen, Bondø og Dolmen mistet på hengende håret flertallet på en dramatisk ekstraordinær generalforsamling i januar, etter at tidligere styremedlem, Hans Martin Storø, skiftet side minutter før styrevalget.

Siden da har det vært ytterligere to ekstraordinære generalforsamlinger i selskapet, og en fjerde er planlagt 19. april.

For å komme over 50 prosent igjen, kjøpte storaksjonær Halle Ragnar Sivertsen 1,23 millioner aksjer fra Alfred Berg Kapitalforvaltning. Det skjedde i februar til kurs 125 kroner – totalt 153,8 millioner kroner.

Med over 50 prosent av aksjene, snudde grupperingen seg til Salmar, som vil kjøpe hele selskapet.

Ikke tilbudsplikt

Tidligere styreleder i NTS, lokalavisinvestor Odd Reidar Øie fra Bærum, mener at kjøpet fra Sivertsen utløste budplikt på hele NTS. Argumentet til Øie og hans samarbeidspartnere er at investorene juridisk må anses som en samlet gruppering. De klaget saken inn til Oslo Børs, som lenge har hatt den på sitt bord.

Rett før helgen kom vedtaket fra Børsen. Vedtaket ble først omtalt av E24.

Børsen konkluderer med at det ikke foreligger grunn til såkalt konsolidering, og at grupperingen dermed ikke havnet i en posisjon som gjør at de må legge et bud på hele NTS. Det er også i tråd med hva grupperingens advokat Mons Paulsen i Thommessen hele tiden selv har sagt.

Vedtaket fra Oslo Børs kan klages inn for Børsklagenemden.

– En prinsippsak

Odd Reidar Øie har ikke besluttet om han vil påklage vedtaket eller ikke.

– Jeg synes at det er synd at en gruppe kan kjøpe aksjer på denne måten, uten at de blir konsolidert. Nå skal jeg først lese vedtaket nøye – det er et dokument på 27 sider, sier han.

Øie eier 4,85 millioner aksjer i NTS. Salmars bud er hovedsakelig med oppgjør i egne aksjer. Med dagens Salmar-kurs tilsvarer budet 123 kroner per NTS-aksje.

For Øie tilsvarer det verdier på 567 millioner kroner. I tillegg eier hans to voksne barn aksjer for rundt 100 millioner kroner hver.

– For meg handler det ikke om penger, men det er en prinsippsak. Det skal ikke være slik at en gruppering på 50,1 prosent skal kunne sette inn kun sine egne folk i styrer og valgkomiteer i tre børsnoterte selskaper, sier Øie.

NTS eier 68 prosent av det børsnoterte lakseselskapet Norway Royal Salmon og 72 prosent av det børsnoterte lakserederiet Frøy. I begge disse selskapene har det nylig blitt gjennomført ekstraordinære generalforsamlinger for valg av nye styrer.

Over 50 prosent

Salmar har nå kontroll over 50 prosent av aksjene i NTS.

Største eier i NTS er Helge Gåsø fra Frøya, med 37,0 prosent. Han har foreløpig ikke sagt noe om hvorvidt han ønsker å akseptere Salmar-budet eller ikke. Gåsøs aksjepost er verdt rundt 5,8 milliarder kroner.

Salmar-budet har i utgangspunktet 1. april som akseptfrist, men perioden kan forlenges til 29. april om Salmar ønsker det.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.