– Vi har hatt flere samtaler, og har bedt om at fusjonen mellom Salmonor og NRS Farming utsettes. Det får vi ikke noe støtte for og har derfor måtte gå til dette grepet, sier NTS' styreleder Nils Martin Williksen.

Kampen om kontroll over lakseselskapet NTS har pågått mer eller mindre for åpen scene siden før jul. På den ene siden er Rørvik-baserte familier med familien Williksen, Dolmen og Bondø i spisse, på den andre siden Frøya-baserte Helge Gåsø, tidligere konsernsjef Harry Bøe og tidligere styreleder Odd Reidar Øie med sine allierte.

Mandag morgen publiserte NTS en uvanlig skarp børsmelding, hvor det krever nok en ekstraordinær generalforsamling i det lakseproduserende, børsnoterte selskapet Norway Royal Salmon (NRS), hvor NTS eier 68 prosent.

– For NTS er det skuffende å måtte gå til det skritt å be om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon – særlig hensyntatt den eierinteressen NTS har i selskapet. Fraværet av en åpen dialog, i kombinasjon med at styremedlemmer på urettmessig grunnlag er blitt utelukket fra behandlingen av saker som er av stor viktighet for selskapet og dets aksjonærer, har gjort at NTS dessverre har måttet gå til dette skrittet, heter det i meldingen.

I helgen kom også et vedtak fra Oslo Børs som ikke grupper Rørvik-aksjonærene, et vedtak som er i favør Rørvik-investorene og Salmar.

Omstridt transaksjon

NTS ønsker å stanse salget av deres heleide datterselskap Salmonor til Norway Royal Salmons heleide NRS Farming. Salmonor er en lakseprodusent i Midt-Norge som er avtalt solgt for 8,3 milliarder kroner.

Dette salget ble avtalt i januar, rett før den første ekstraordinære generalforsamlingen i NTS hvor styret skulle skiftes ut. For å finansiere kjøpet, var planen at Norway Royal Salmon skal hente 2 milliarder kroner i frisk kapital.

Transaksjonen er ikke gjennomført, og NTS ønsker nå å stanse den.

Gustav Witzøes Salmar har lagt et bud på å kjøpe hele NTS. Budet har over 50 prosent oppslutning, og en av forutsetningene er at denne transaksjonen ikke gjennomføres.

NTS ønsker nå å instruere styret i Norway Royal Salmon om at denne transaksjonen ikke gjennomføres.

For å møte krav om forsvarlig styresammensetning og krav til kjønnsbalanse, vil også NTS velge nytt styre i Norway Royal Salmon. NTS ønsker videre at styret i NRS Farming blir de samme som i Norway Royal Salmon.

Krever granskning

NTS krever også granskning av det planlagte salget av Salmonor.

Selskapet vil at en skal se på faktiske forhold, og eventuelle uregelmessigheter som rolleblanding, utenforliggende hensyn og overholdelse av saksbehandlingsregler og informasjonsplikt.

17. mars, fem minutter før den forrige ekstraordinære generalforsamlingen i Norway Royal Salmon, krevde den uavhengige delen av det utgående styre en ny ekstraordinær generalforsamling i selskapet. De var fast bestemt på at transaksjonen skulle gjennomføres.

– Vi i den uavhengige delen av det gamle styret mener at det er det riktige for selskapet, og at ikke minst for alle aksjonærene og aksjonærverdiene, sa Trude Olafsen til DN da.

En rekke generalforsamlinger

Striden om kontroll over toppselskapet NTS har ført til en rekke ekstraordinære generalforsamlinger både i NTS og deres datterselskaper.

  • I NTS har det så langt blitt gjennomført tre ekstraordinære generalforsamlinger siden nyttår, og en fjerde er planlagt 19. april
  • I rederier Frøy, hvor NTS er hovedeier, ble det gjennomført ekstraordinær generalforsamling 23. mars
  • I Norway Royal Salmon ble det gjennomført ekstraordinær generalforsamling 17. mars. I tillegg er det innkalt til en ny 7. april – samt den tredje som nå er krevet, men ennå ikke berammet

Valg av styre og valg av valgkomité er gjennomgående det som har vært på agendaen på de ulike generalforsamlingene.

Taus

Trude Olafsen, som ledet det som ble definert som den uavhengige delen av det forrige styret i Norway Royal Salmon, ønsker ikke å kommentere dagens melding fra NTS.

DN har så langt ikke fått tak i Helge Gåsø, største eier i NTS med 37 prosent av aksjene.

Gåsø har så langt ikke svart på om han vil selge aksjene sine til Salmar eller ikke.

Norway Royal Salmon-aksjen stiger 1,5 prosent mandag formiddag, mens NTS faller 1,3 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.