Mandag har en gruppering bestående av drøyt 120 tidligere aksjonærer i lakseselskapet NTS stevnet Salmar. De mener at laksegiganten betalte for lite da den tvangsinnløste aksjene deres tidligere i år.

– Vi som takket nei til både det frivillige og det pliktige budet, gjorde det fordi prisen var altfor lav. Og det mener vi fremdeles, sier Øie en pressemelding.

Odd Reidar Øie er avisinvestoren fra Bærum som ble stor eier i det Rørvik-baserte lakseselskapet NTS. Han var også styreleder i selskapet en periode. Nå leder han grupperingen som har levert stevningen til Trøndelag tingrett for å få fastsatt en ny pris på aksjene sine gjennom skjønn.

Dramatisk dragkamp

NTS, som tidligere het Namsos Trafikkselskap, var et selskap med over 140 års historie. Det drev opprinnelig med sjøtransport av både personer og gods, men ble etter hvert et omtrent rendyrket lakseselskap.

Ved inngangen av 2022 eide NTS hele lakseoppdretteren Salmonor, 68,1 prosent av lakseprodusenten Norway Royal Salmon og 72 prosent av lakserederiet Frøy.

Tror Salmar må etterbetale over hundre investorer dnPlus

Eierne av NTS var ulike familier, primært fra Rørvik-området – men største eier var Helge Gåsø fra Frøya. De ulike eierne var ikke enige om veien videre, og høsten 2021 ble det satt i gang initiativer for å selge selskapet.

Rundt årsskiftet 2021/2022 begynte det som skulle bli en langvarig offentlig krangel å utspille seg gjennom børsmeldinger, pressemeldinger og ulike nyhetssaker. DN har alene skrevet over 100 artikler hvor NTS er omtalt i den perioden.

Både Mowi og Salmar var blant dem som forsøkte å kjøpe NTS – en prosess som endte med at Salmar fikk kontroll over 50 prosent av selskapet.

Salmar ble grunnlagt av Gustav Witzøe. Han er fortsatt styreleder i selskapet, hvor hans familie nå kontrollerer rundt 40 prosent av aksjene. Etter oppkjøpet av NTS, ble Salmar verdens nest største lakseprodusent.

Det var lenge uavklart hva Helge Gåsø ønsket, men da han aksepterte å selge til Salmar, fikk det kontroll over 90 prosent av aksjene. Deretter fikk Salmar tvangsinnløst resten av aksjonærene, deriblant Odd Reidar Øie og familien.

Avisinvestor krever mer penger fra Gustav Witzøes Salmar

Kursfall – og dårligere pris

Det frivillige budet fra Salmar besto av 24 kroner i kontanter pluss 0,143241 Salmar-aksjer for hver NTS-aksje, noe som tilsvarte rundt 120 kroner per NTS-aksje på det tidspunktet det ble fremmet – eller 15,1 milliarder kroner for hele NTS.

Øie og familien eide drøyt fem prosent av NTS, en aksjepost som på det tidspunktet var verdt rundt 750 millioner kroner.

– Jeg kjøpte mine første NTS-aksjer tilbake i 1997. Det var en aksjemegler som foreslo at jeg som eide så mye aviser, også burde eie aksjer i noen som drev med distribusjon av aviser, noe NTS gjorde på det tidspunktet, sa Øie til DN i februar.

Allerede da sa han at han ville forfølge saken rettslig.

Laksekrangel gir honorarfest for advokater og meglerhus dnPlus

Gjennom 2022 falt Salmar-aksjen betydelig. Dette både som følge av den foreslåtte lakseskatten, samt spekulasjoner rundt hvordan NTS-kjøpet skulle finansieres, ifølge analytikere. På et tidspunkt var det også spekulasjoner om at Salmar ville forsøke å kansellere hele oppkjøpet.

Som følge av kursfallet i Salmar, ble det pliktige budet fra Salmar på 75,48 kroner per aksje. Det er nær 40 prosent mindre enn da det frivillige tilbudet ble fremmet i februar 2022.

– Har avvist minnelig løsning

Øie og de tidligere NTS-aksjonærene har engasjert advokatselskapet Selmer, som nå har fremmet søksmålet. Salmar benytter advokater fra Bahr i prosessen.

Også Guntvedt Holding, der Hans Martin Storø er styreleder, er med på prosessen.

Ifølge meldingen fra Øie har partene forsøkt å få til en «minnelig løsning», noe Salmar skal ha avvist. Saken er derfor oversendt til Trøndelag tingrett.

– Bakgrunnen er at løsningssummen ikke gjenspeilet de reelle verdiene i selskapet og det hevdes i stevningen at lovens krav til «særlige grunner» for ny verdifastsettelse er oppfylt, skriver Øie i meldingen.

Salmar sier at det har fulgt loven.

– Øie og de øvrige aksjonærene som ble innløst, har fått det samme vederlaget som alle aksjonærene i NTS som aksepterte tilbudet fra Salmar. Innløsningsprosessen er offentlig styrt og Oslo Børs som tilbudsmyndighet har kontrollert og godkjent at vederlaget til Øie og de øvrige aksjonærer som ble innløst, oppfyller lovens krav, skriver Salmars strategidirektør Runar Sivertsen i en tekstmelding.

Oppløst

Selskapet NTS er historie. Salmar fikk kontroll over 100 prosent av Norway Royal Salmon, og slo det sammen med deres eksisterende virksomhet. Også lakseselskapet Salmonor i Trøndelag, hvor NTS eide 100 prosent, er nå en integrert del av Salmar.

Rederiet Frøy, som driver med brønnbåter og arbeidsbåter til laksenæringen, ble tidligere i år solgt til et fond forvaltet av Goldman Sachs. Prisen var rundt 6,6 milliarder kroner for hele selskapet, hvorav Salmar fikk rundt 4,8 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Gasellevinner Midt: – Produksjonen måtte endres over natten
Ut mot havgapet utenfor Kristiansund har Mikael Eines bygd seg opp innen oppdrettsnæringen, i år er han Gasellevinner for region Midt med sitt nyeste tiltak innenfor næringen – rederivirksomhet.
02:42
Publisert: