– Dette er veldig dårlige nyheter og trist for oss som blir rammet.

Oppdrettsgründer Ola Braanaas i Firda Seafood har akkurat fått vite at hele Nordvestlandet fra Sotra til Hustadvika har fått rødt lys fra fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen. Det betyr pålegg om å redusere produksjonen med seks prosent. Det tilsvarer ifølge Sjømat Norge et samlet inntektsbortfall på 850 millioner kroner.

Kollektiv avstraffelse?

Det reviderte trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen innebærer at ni av produksjonsområdene fra svenskegrensen til russergrensen får grønt lys for vekst på inntil seks prosent. To områder får gult lys som innebærer null vekst, mens to områder får rødt lys av fiskeriminister Sivertsen.

I de røde områdene vil dette trolig føre gi en reduksjon i produksjonen på 17.000 tonn. Men på grunn av vekst i lang flere grønne områder, regner fiskeridepartementet samlet med at produksjonen i næringen vil kunne øke med 23.000 tonn.

Lakseeksporten til Kina stuper

I de røde områdene legges det opp til at samtlige oppdrettere må redusere den såkalte biomassen de har i anleggene med seks prosent. Årsaken er at forskerne har kommet til at minst 30 prosent av villakssmolten får så mange lakselus på seg at de dør på vei fra elvene og ut til havet om våren.

– Vi er veldig skeptiske til at et slikt nedtrekk skal gjelde alle og vil se nærmere på det juridiske grunnlaget for dette, sier Ola Braanaas.

– Vi driver lovlig og forsvarlig og holder oss innenfor alle regler, inkludert luseforskriften. At en forsvarlig drift samtidig ikke regnes som forsvarlig og må reduseres, mener vi er veldig galt og en trussel mot rettssikkerheten. Jeg mener helt klart at dette burde reguleres på de enkeltlokalitetene som ikke overholder reglene. I stedet får vi en kollektiv avstraffelse som vi reagerer sterkt på, sier han.

Braanaas har akkurat satt spaden i jorden for et nytt fileteringsanlegg til 150 millioner kroner.

– Så dette kommer forferdelig ubeleilig, sier han og advarer om at nedtrekk på seks prosent vil bety mindre råstoff til videreforedlingsbedriftene i regionen og fare for permitteringer.

Revideringen av trafikkyssystemet innebærer at oppdretterne i ni grønne områder langs kysten kan øke produksjonen. To områder får gult og nullvekst mens oppdretterne fra Sotra til Hustadvika må redusere antall fisk i merdene.
Revideringen av trafikkyssystemet innebærer at oppdretterne i ni grønne områder langs kysten kan øke produksjonen. To områder får gult og nullvekst mens oppdretterne fra Sotra til Hustadvika må redusere antall fisk i merdene. (Foto: Kart: NFD)

Vil vurdere det rettslig

Robert Eriksson, tidligere Frp-statsråd og nå administrerende direktør i oppdrettsorganisasjonen Sjømatbedriftene, støtter Braanaas.

– Det er åpenbart at det rettslige grunnlaget for en slik kollektiv avstraffelse av alle oppdretterne i en region bør vurderes. Det er noe vi nå starter på, sier han.

Også Eriksson mener det bør være rom innenfor dagens akvakulturforskrift å gjøre unntak i røde områder for de flinkeste aktørene som holder seg godt innenfor grensene som er satt for antall lakselus per fisk.

Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.
Robert Eriksson i Sjømatbedriftene. (Foto: Klaudia Lech)

– Vi er helt enige i målet om å redusere miljøavtrykket og få til en bærekraftig oppdrettsvekst. Men det blir veldig feil å straffe oppdrettere i røde områder som kan dokumentere at de holder seg innenfor regelverket, sier Eriksson.

Han er fornøyd med at området fra Karmøy til Sotra, som fikk rødt lys da trafikklyssystemet ble etablert i 2017, nå har fått gult.

– Vi vet det har vært jobbet steinhardt i det området, og det ville vært dramatisk og et smekk over fingrene for aktørene der om det hadde blitt rødt på ny, sier Eriksson.

Anbefalte rødt – ble gult

En styringsgruppe med Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning har, basert på analyser fra en ekspertgruppe, kommet med anbefalinger til fiskeridepartementet om hvor mye villakssmolt som sannsynlig dør på grunn av lakselus.

Sivertsen fulgte anbefalingen for de to regionene på Nordvestlandet som nå er blitt røde. Styringsgruppen mente også det er overveiende sannsynlig at over 30 prosent av villakssmolten dør i området fra Karmøy til Sotra – inkludert Hardanger. Likevel ble dette området gult og ikke rødt.

Det reagerer organisasjonen Norske Lakseelver på. «Det er kort og godt ingen nåde for villaks og sjøørret i Hardangerfjorden. Nå blir det to år til med lidelse for de allerede hardt prøvede bestandene i Hardanger,» skrev generalsekretær Torfinn Evensen da beslutningen kom tirsdag morgen.

Sivertsen sier det ble gult fordi lusenivåene i perioden villakssmolten svømmer til havs var noe lavere i 2019 enn i 2018.

– Vi har forsøkt å være konsekvente og lagt til grunn den positive utviklingen i dette området, sier han.

– Og i de røde områdene lenger nord blir alle oppdretterne kollektivt avstraffet?

– Det er nå en gang dette som er prinsippet definert i Havbruksmeldingen og vedtatt av Stortinget som styringsmekanisme. For legitimiteten av dette styringsverktøyet er det viktig at det også blir en reduksjon når forskerne mener det er overveiende sannsynlig at over 30 prosent av villakssmolten dør på grunn av lus. Dette er første gang det røde lyset medfører reduksjon. Sånn sett er det en merkedag som viser at regjeringen mener alvor med kravet om bærekraftig oppdrett. Så forstår jeg selvfølgelig at noen er skuffet over dette, sier Sivertsen.

– Tror du det kan komme søksmål fra oppdrettere på grunn av påbud om redusert produksjon?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Men jeg har ikke fått noen signaler om det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.