Øyelege og privatinvestor Ole Morten Halvorsen har økt sin beholdning av aksjer i oppdrettsselskapet Grieg Seafood jevnt og trutt i år, og har kjøpt seg opp til å bli selskapets nest største aksjonær, kun overgått av Grieg-familiens holdingselskap.

Halvorsen hadde stor glede av sin hovedinvestering onsdag:

  • Ikke bare overrasket selskapet med et ekstrautbytte på én krone per aksje, noe som alene gir Halvorsen en utbetaling på nesten fem millioner kroner.
  • I tillegg sendte en sterk kvartalsrapport aksjen opp 8,4 prosent på Børsen. Dét ga Halvorsen en verdiøkning på nesten 30 millioner kroner.Øyelegen har samlet sine investeringer i selskapet OM holding, som etter dette sitter på aksjeverdier på 387 millioner kroner i Grieg Seafood.

Grieg-familiens Grieg Holdings hadde en kursgevinst på 340 millioner kroner, mens Per Grieg alene hadde en gevinst på 18 millioner kroner i sitt heleide investeringsselskap Ystholmen. Oppdrettsselskapets tredje største aksjonær er Folketrygdfondet, som etter en verdiøkning onsdag på 20,5 millioner kroner har aksjer for 265 millioner kroner.

Doblet

Halvorsen har kjøpt aksjer gjennom hele det siste året etter at han i slutten av august i fjor satt med 2,84 millioner aksjer. På en aksjonærutskrift mandag denne uken satt han med 4,9 millioner aksjer i Grieg Seafood. Selskapet fikk et resultat før skatt på 258 millioner i tredje kvartal, langt over estimatene på 173 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået TDN Finans, som viser til Reuters-anslag.

-I det korte bildet er det positivt at de betaler en krone i litt uventet dividende, som uttrykk for at de har god kontantstrøm og balansesituasjon. Samtidig er det oppmuntrende å se volumguidingen for neste år, der man skal betydelig opp, og smoltutsettingen i år som peker på en enda sterkere vekst etter 2018, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets til TDN Finans.

Grieg Seafood steg 8,4 prosent på Oslo Børs onsdag, mens sjømatindeksen steg 2,4 prosent.

Aksjer for en mrd.

Halvorsen er overlege ved Ullevål universitetssykehus' øyeavdeling. I tillegg jobber han med synskirurgi på en privat klinikk. På siden investerer han i aksjer, og som DN tidligere har omtalt satt han gjennom sitt selskap OM Holding as med en aksje- og obligasjonsportefølje på 1,73 milliarder kroner ved inngangen av året, mot 588 millioner kroner året før I 2016 tjente han over en halv milliard kroner på investeringene sine.

Halvorsen er blant de mest belånte privatinvestorene på Oslo Børs, og låner betydelige summer for å investere i aksjemarkedet, såkalt giring. Ifølge OM Holdings årsregnskap for 2016, økte gjelden til kredittinstitusjoner fra 294 millioner til nær 920 millioner kroner.

I tillegg til å være nest største aksjonær i Grieg er Halvorsen også niende største aksjonær i Austevoll Seafood med 1,78 millioner aksjer som med dagens kurs er verd 145 millioner kroner. Også i Lerøy Seafood er Halvorsen blant de største aksjonærene. Der har han aksjer for 90 millioner kroner.

Så er spørsmålet om torsdagens kvartalsrapporter fra Austevoll og Lerøy vil gi samme kursgevinst for øyelegen.(Vilkår)

SSB-sjefen i nytt møte med Siv Jensen
SSB-direktør Christine Meyer gikk rett forbi de oppmøte pressefolkene da hun skulle i møte med finansminister Siv Jensen onsdag morgen.
00:38
Publisert: