Norske kommuner som har oppdrettsanlegg kan motta opp mot 425 millioner kroner for å la næringen ha mer fisk i anleggene. Det er klart etter at 88 prosent av fiskeoppdretterne har søkt om økt kapasitet ved anleggene, der de samtidig godtar regjeringens strengere krav til lakselus.