Oppdrettsnæringen har unntak fra de generelle permitteringsreglene og Nav dekker lønnen til permitterte ansatte fra første dag. Normalt har arbeidsgivere lønnsplikt til den permitterte i 15 dager fra første dag av permitteringen.

Bakgrunner for unntaket er at fiskerinæringen har et slikt unntak, på grunn av sesongvariasjon og varierende tilgang på råstoff i form av fisk og sjømat.

I høst har det vært mye oppmerksomhet rettet mot oppdrettsnæringen på grunn av regjeringens forslag om grunnrenteskatt. Næringens unntak fra permitteringsreglene har også kommet i søkelyset og blitt kritisert fra flere hold.

– Permitteringer skal skyldes forhold som er utenfor bedriftens kontroll, uavhengig av næring. I mange av tilfellene der det nå er varslet permitteringer er det samme eierskap av de som styrer oppdrettet og de som tar imot fisken på slakteriene. Så sier næringen at de har faste permitteringer hvert år på grunn av lavere slaktevolumer. Det synes ikke jeg høres ut som uventede forhold utenfor bedriftens kontroll. Det vi lurer på da er om Nav har vurdert det, og hvordan, sa direktør ved Frischsenteret, Simen Markussen, til DN nylig.

«Det er vanskelig å begrunne disse privilegiene. Oppdrett og videreforedling er industriproduksjon i lune fjorder, ikke fiske i rom sjø», skrev Markussen og kollega Oddmund Raaum også i et debattinnlegg i DN.

På spørsmål fra SVs Kirsti Bergstø har Arbeids- og velferdsdirektoratet regnet på kostnadene for unntaket og kommet frem til 15 millioner kroner over fire år.

I sitt svar i Stortinget understreker Persen av beregningene er basert på en rekke forutsetninger og er svært usikre. Det er ikke tatt hensyn til skatter, avgifter eller andre ordninger. Det er tatt hensyn til at enkelte permitteringer har blitt avsluttet før arbeids¬giverperioden ille vært ferdig.

Beregningene er gjort for den delen av fiskeindustrien som mottar råvarer fra oppdrett. Direktoratet har anslått at oppdrettsnæringen utgjør 30 prosent av de permitterte i fiskeindustrien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.