Mandag la Norges sjømatråd frem tall som viser at verdien av norsk sjømateksport i 2017 nådde rekordhøye 94,5 milliarder kroner. Statssekretær Roy Angelvik (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet er fornøyd med tallene, men irriterer seg over at muligheten til å bryte grensen på 100 milliarder gikk til spille.

– Vi hadde et mål om å bikke 100 milliarder, men det nådde vi ikke helt. Dette gjør at vi nå har litt å strekke oss etter, sa Angelvik under et åpningsinnlegg i forbindelse med Sjømatrådets årstallsfremlegging.

Næringens målsetning er å nå en eksportverdi for norsk sjømat på 550 milliarder kroner innen 2050. Til tross for ambisjoner om ekstrem vekst over de neste 30 årene tyder Sjømatrådets prognoser for 2018 på at det kan ta noe tid før neste gang man får en sjanse til å bryte 100-milliardersgrensen.

– Lakseprisene har falt mye tilbake det siste halvåret og vår prismodell antyder nå at gjennomsnittsprisen vil ligge på rundt 52 kroner per kilo i 2018, sa administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd under mandagens presentasjon.

Venter markant fall i eksportverdi

Dette prisestimatet er nær åtte kroner, eller rundt 13 prosent, lavere enn de to foregående årene. Dersom dette prisanslaget blir en realitet vil verdien av den norske lakseeksporten falle med rundt seks prosent fra 2017 til 2018 – til rundt 61 milliarder kroner i år.

Larsen trøster seg med å håpe på at Sjømatrådets egen modell undervurderer lakseprisen i 2018.

– Våre analytikere mener at dette prisanslaget er litt lav i forholdt til hva man reelt sett kan forvente siden en lavere laksepris kan føre til økt etterspørsel, sier Larsen til DN.

Eksport av oppdrettslaks sto for hele 69 prosent av den totale verdien av all eksport av sjømat fra Norge i 2017. Dersom verdien av denne eksporten faller med seks prosent kan det bli vanskelig for norsk sjømatnæring å levere et nytt rekordår i 2018.

Det virker heller ikke så sannsynlig at næringen kan få et nytt forsøk på 100-milliardersgrensen i 2018 uten at lakseprisen blir høyere enn det Sjømatrådets prismodell tyder på.

«Russland betyr veldig mye»

Det russiske markedet har i praksis vært stengt for norsk laks siden 2014 og Renate Larsen håper nå at en åpning av det russiske markedet kan redde 2018 for den norske oppdrettsnæringen.

Norge eksporterte i 2017 oppdrettsfisk for 67,7 milliarder kroner
Norge eksporterte i 2017 oppdrettsfisk for 67,7 milliarder kroner (Foto: Javad Parsa)

– Russland betyr veldig mye for norske laksepriser, og det er gledelig å høre at statssekretær Angelvik tror på muligheten for å åpne Russland. Vår modell viser at dersom man får åpnet Russland i august så vil dette føre til en betydelig økning i gjennomsnittsprisen for hele året, sier Larsen til DN.

Ifølge Sjømatrådets prismodell vil en åpning av det russiske markedet i august føre til en økning i den gjennomsnittlige lakseprisen for 2018 på drøyt tre koner per kilo. Det vil i tilfelle utgjøre enorme verdier for norsk oppdrettsnæring.

– Det er for lite fokus på hvor viktig en åpning av det russiske markedet kan være for norsk havbruksnæring, sier Roy Angelvik.

«Kunne ha solgt alt til Kina»

Kina er et annet marked som er avgjørende for den norske sjømatnæringen.

– Kina er et kjempemarked og de spiser nesten alt man kan finne i havet. Vi kunne sikkert ha solgt hele Norges produksjon til Kina. Her ligger det en kjempemulighet, sa BI-professor Torger Reve under mandagens presentasjon.

Kina har de siste årene ført en handelsboikott mot Norge, men i løpet av 2017 har det gått mot en normalisering av det diplomatiske forholdet mellom de to landene. Selv om mange hadde håpet på en full åpning for norsk laks til Kina finnes det i praksis fortsatt noen handelsrestriksjoner som gjør handel med fersk fisk vanskelig.

– Dersom det kinesiske markedet åpnes helt opp kan dette ifølge vår modell gi en økning i gjennomsnittsprisen for norsk laks på 1,5 kroner per kilo i 2018, sier Renate Larsen.

Sjømatrådets prismodell bygger på en global økning i lakseproduksjonen på syv prosent i 2018, og en økning på ni prosent i den norske produksjonen.

Administrerende direktør i Renate Larsen presenterte mandag Norges Sjømatråds årstall for 2017.
Administrerende direktør i Renate Larsen presenterte mandag Norges Sjømatråds årstall for 2017. (Foto: Mikaela Berg)

Frykter nordmenns kjøttkjærlighet

Mens lakseprisene har vært svært høye de siste to årene har prisen for hvitfisk og pelagisk fisk i større grad stått stille eller falt. Årstallene fra Sjømatrådet viser for eksempel at eksportverdien av pelagisk fisk i 2017 gikk ned med én prosent, samtidig med at eksportvolumet gikk opp med 24 prosent.

– Her har næringen en jobb med å utvikle markedet og vise frem den gode kvaliteten til de norske fiskeproduktene, sier Renate Larsen.

En annen utviklingstrend som bekymrer Sjømatrådets sjef er at nordmenn spiser stadig mindre fisk. I 2017 falt hjemmekonsumet av fisk med 15 prosent i Norge. Eksportverdien av den norske sjømaten som ble solgt innenlands i Norge var ifølge Sjømatrådet på 6,5 milliarder kroner i 2017. Her ser Larsen også en mulighet til å pynte på eksporttallene.

– Dersom man legger disse 6,5 milliardene til på eksporttallet på 94,6 milliarder kroner, så har vi allerede vært over 100-milliarders grensen i 2017, sa Larsen under mandagens presentasjon, til latter fra salen.

Høye laksepriser ga rekord

Norge eksporterte i 2017 2,6 millioner tonn sjømat til en samlet verdi av 94,5 milliarder kroner. Det utgjør en verdiøkning på rundt tre milliarder kroner, eller omtrent tre prosent, sammenlignet med foregående år.

Tallene som ble lagt frem mandag viser at Norge eksporterte én million tonn oppdrettsfisk i 2017, det vil i all hovedsak si laks pluss litt ørret. Det er omtrent som året før. Verdien var på 67,7 milliarder kroner, opp 3,6 prosent.(Vilkår)

Derfor valgte Norwegian å invadere Argentina
Bjørn Kjos er fornøyd dersom han får nok penger til en bussbillett.
00:50
Publisert: