Enorme mengder lakselus i Midt-Norge er blitt resistent mot de mest bruke legemidlene. Flere oppdrettsselskaper er, som DN tidligere har skrevet, blitt pålagt å slakte millioner av oppdrettslaks.

Nå viser det seg også at enkelte oppdrettere har tatt i bruk ulovlige kjemikalier i kampen mot lusa.

Mangler dokumentasjon

Særlig gjelder det formalin (en blanding av formaldehyd og vann), som blant annet brukes til desinfeksjon av kirurgiske instrumenter og konservering. Stoffet er sterkt bakteriedrepende, men strengt forbudt å bruke i luse­kampen, ifølge Mattilsynet.

– Vi vet det har vært brukt i et par tilfeller i Trøndelag, men vi går nå tydelig ut og sier fra om at vi betrakter slik bruk som ulovlig, sier direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann.

– Hvorfor er det ulovlig å bruke formalin?

– Dette handler først og fremst om at dette ikke er godkjent som legemiddel. Derfor er det i utgangspunktet ulovlig å bruke. I tillegg mangler vi fullstendig dokumentasjon på bruk av formalin til lusebehandling, sier hun.

Bruk av formalin kan få alvorlige konsekvenser for fiskehelsepersonell og oppdrettere.
Bruk av formalin kan få alvorlige konsekvenser for fiskehelsepersonell og oppdrettere. (Foto: Ole Morten Melgård)
Mattilsynet gikk onsdag ut med en melding om at bruken av formalin er faglig uforsvarlig og kan få alvorlige konsekvenser for fiskehelsepersonell og oppdrettere.

«Oppdrettere som har fisk behandlet med formalin mot lakselus kan bli pålagt å destruere fisken», heter det i meldingen.

Mattilsynet mener det heller ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon når det gjelder matvaretrygghet ved bruk av formalin på fisk i sjø.

Desperasjon?

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør for Mattilsynet i Trøndelag, sier han ikke vil spekulere på hvorvidt bruken av formalin er et uttrykk for desperasjon blant oppdretterne.

– Men det er samtidig klart at bruken har sammenheng med at resistensen mot legemidlene har økt og med at de ikke-medikamentelle løsningene ikke virker godt nok. Dessuten har formalin vært brukt i sjøfasen i Spania og i ferskvannsfasen i settefiskanlegg, og det kan godt være at formalin har god virkning mot lakselus. Men man kan ikke bare ta dette ut av kjemikalieskapet og ta det i bruk uten å vite mye mer om virkning og konsekvenser. Den døren har vi nå lukket, og de oppdretterne som ikke klarer å komme seg ut av luseklemmen, må enten forsere slakting eller destruere fisken, sier Knudtsen.

Han understreker samtidig at formalin bare har vært brukt i begrenset omfang i noen få oppdrettsanlegg.

Les hele avisen her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.