Flere oppdrettsselskaper falt markant på på Oslo Børs mandag, etter nyheten om at regjeringen vurderer å innføre en ekstraskatt på oppdrettsvirksomhet. Samlet endte sjømatindeksen ned 3,36 prosent i mandagens børshandel, tynget av blant annet Salmar, Grieg Seafood og Marine Harvest.

På en ellers grønn Oslo Børs fortsetter flere lakseaksjer å falle onsdag morgen. Mest faller Salmar og Marine Harvest, med en nedgang på henholdsvis rundt 1,55 prosent og 1,17 prosent.

Lerøy Seafood er ned 0,31 prosent, Austevoll Seafood er ned 0,93 prosent og Bakkafost er ned 0,91 prosent.

Samlet har sjømatindeksen på Oslo Børs falt 1,36 prosent etter få minutters handel. Følg utviklingen på DN Investor.

Kan ligne på vannkraftskatt

Regjeringen vil utrede muligheten for å innføre en ekstraskatt på havbruk og oppdrett. Dette meldte Finansdepartementet i en pressemelding etter børsslutt fredag.

Regjeringen ønsker ifølge pressemeldingen ikke en lønnsomhetsuavhengig avgift, men vil isteden innføre en grunnrenteskatt. Planlagt innføring er i 2020 og skatten vil omfatte laks, ørret og regnbueørret.

Så langt baserer Finansdepartementet sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraftverk. For vannkraft utgjør grunnrenteskatten 34,3 prosent og kommer i tillegg til den vanlige skatten på 24 prosent. Total skatt er dermed rundt 58 prosent.

Dette er noen av hovedelementene som ligger til grunn for regjeringens utredning: (Vilkår)

  • Grunnrenteskatt på havbruk tilpasses havbrukets særpreg.
  • Skattegrunnlaget fastsettes med basis i bruttoinntekter fratrukket kostnader som har tilknytning til produksjonen av oppdrettsfisk.
  • Det gis fradrag for driftskostnader og skattemessige avskrivninger av driftsmidler knyttet til produksjonen av oppdrettsfisk.
  • Det gis ikke fradrag for faktiske renteutgifter, men en friinntekt.
  • Det er ikke tatt stilling til hvilken skattesats som skal benyttes.