Fra 2012 til 2016 økte produksjonskostnadene i oppdrettsnæringen med 50 prosent. Hovedårsaken var dyrere fiskefôr, forklarte Nofima-forsker Audun Iversen på DNs havbrukskonferanse torsdag.

-Men det som har fått desidert mest oppmerksomhet er kostnadene ved bekjempelse av lakselus. Det kan nok delvis ha å gjøre med at det er begrenset hva oppdretterne kan gjøre med de økte fôr-prisene og at luseutfordringene har stor betydning for næringens omdømme og muligheter for fortsatt vekst, forklarte Iversen som har analysert kostnadene i oppdrettsnæringen for å finne ut av hva lakselusen egentlig koster næringen.

Nådd toppen?

Analysen viser at rensefisk, som rognkjeks og berggylte som spiser lakselus i merdene, koster en drøy krone per kilo produsert laks. I sum utgjør dette en snau milliard kroner. Badebehandling med eksempelvis hydrogenperoksid koster mellom 50 øre og en krone, ny teknologi som laser som skyter lusa koster 34 øre og annen mekanisk avlusing gjerne rundt 50 øre.

I sum har Nofimaforskeren kommet til at totalkostnaden havner på rundt 4,5 milliarder kroner. Da er ikke redusert tilvekst regnet inn.

– Det er klart at lusekostnadene betyr noe for vår konkurranseevne, men også de andre lakseproduserende landene har de samme utfordringene med lus som oss. Og våre tall for 2016 viser i sum en liten nedgang i samlet kostnad fra 2015. Vi kan således ha passert kostnadstoppen, men vi vet ikke sikkert, mener Iversen.(Vilkår)

Fikk kansellert flyet fem ganger
William Turner skulle fly til London for å se fotballkamp, men Ryanair kansellerte fem av hans flyavganger.
00:46
Publisert: