Fredag morgen klokken 0600 ble det klart at nesten alle oppdrettsselskapene har takket ja til fiskeriminister Per Sandbergs invitasjon til å kjøpe vekst gjennom den nye trafikklysordningen. Ordningen innebærer at det i denne omgang åpnes for to prosent vekst i de delene av landet som er farget grønt fordi lakselusproblemene er minst.

Alle vil ha

Torsdag annonserte det største av selskapene, Marine Harvest, at det har lagt 168 millioner kroner på bordet for å få øke produksjonen der det er mulig. Cermaq, som har anlegg i Nordland og Finnmark, betaler 106 millioner for å få vokse. Også Norway Royal Salmon og Grieg Seafood benytter seg av denne muligheten der trafikklyssystemet åpner for det.

Fristen for å søke om vekst gikk ut 31. januar. Ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet fredag morgen har 47 selskaper benyttet seg av tilbudet. Disse betaler 947 millioner kroner for å få øke produksjonen. Dersom absolutt alle oppdrettsselskapene i Norge hadde søkt, ville prisen vært omtrent én milliard.

20 prosent av det oppdretterne betaler for vekst, går inn i statskassen. Resten går til Havbruksfondet, et fond som ble opprettet av Stortinget i 2015 med sikte på at fremtidig vekst i oppdrettsnæringen skal tilfalle kommuner og fylkeskommuner som er vertskap for oppdrettsselskaper. Med disse 47 søkerne og innbetaling av 947 millioner kroner, betyr det utbetaling av nær 760 millioner kroner til oppdrettskommuner og fylkeskommuner.

Kommunene får 87,5 prosent av pengene som går inn i fondet, det vil dermed si 663 millioner kroner, og fylkeskommunene resten. Jo flere oppdrettsanlegg en kommune har, desto mer penger får denne kommunen av midlene fra Havbruksfondet.

Og det kommer til å sildre ytterligere millioner over kommunene når departementet utpå våren inviterer oppdrettsselskapene til auksjon av nye konsesjoner. Totalt er det beregnet at veksten i oppdrettsvolumene med den nye ordningen vil øke med seks prosent.

–Er litt stolt

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier til DN at han er strålende fornøyd med resultatet, særlig med tanke på at en del selskaper i forkant uttrykte skepsis til både prisen og om vekst er bærekraftig.

–Nå har jeg vært optimist hele veien på dette, men at 95 prosent av aktørene nå har kjøpt vekst, det er i overkant av det jeg trodde. Og jeg må innrømme at det gjør meg litt stolt. Dette viser jo at næringen faktisk ønsker en vekst og jeg registrere at flere av aktørene nå uttaler at det er bærekraftig å øke produksjonen selv om kampen mot sykdommer og lakselus på ingen måte er over, sier Sandberg.

–Og vi trenger vekst nå. Vi skal jo bygge videre på det varemerket laks er, og uten vekst kan vi risikere at vi ikke har laks å selge til nye markeder, sier han.

–Og til våren skal dere auksjonere bort nye konsesjoner som betyr ytterligere vekst på fire prosent?

–Ja, og jeg er rimelig sikker på at disse også kommer til å bli solgt. Jeg er også rimelig sikker på at det er mange kommuner og fylker som allerede har laget seg regneark som viser hvor mye penger de vil få fra Havbruksfondet i oktober. Hvor mye det blir for den enkelte, har vi ikke nøyaktige tall på, men det er ingen tvil om at dette betyr en betydelig inntektsvekst for kommunene, sier Sandberg. (Vilkår)

Slik gikk det da Polet åpnet dørene til årets Burgund-slipp
Få årganger har skapt større forventninger. Se hvorfor de er så populære.
03:13
Publisert: