I midten av oktober vil det nye trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen være på plass. Kysten er delt opp i 13 produksjonsområder der særlig lakselus og påvirkning på villfisken avgjør om det åpnes for vekst (grønt lys), uendret produksjon (gult) eller reduksjon (rødt lys).

Foreløpig har syv områder fått grønt lys, og på DNs sjømatkonferanse i Oslo torsdag forklarte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at han allerede innen nyttår vil ha klart et tilbud om vekst i tillatt biomasse i eksisterende anlegg.

– Dette vil kunne bety en økning i produksjonen på 2,45 prosent. Deretter, utpå nyåret, vil vi presentere et opplegg for å kunne tildele nye konsesjoner. Om det blir i form av auksjoner eller noe annet har vi ikke tatt endelig stilling til. Og det er for tidlig å si hva nye konsesjoner vil representere i prosentvis vekst, sier han.

Kan havne i spagaten

Sandberg er sikker på at eksportverdien av norsk oppdrettslaks vil ha passert eksportverdien av norsk olje og gass om noen tiår.

– Men tenk deg nå som Kina for alvor åpner seg opp og om vi også etter hvert får hull på India og Russland kommer tilbake og vil ha norsk ørret og laks. Hva da? Da har vi altfor lite fisk å selge og havner i spagaten. Også derfor må næringen få muligheten vokse. Samtidig må jeg understreke at veksten må være bærekraftig, og det er det trafikklyssystemet skal sørge for at den blir, sier Sandberg.

– Ikke forsvarlig

Men Sandberg og regjeringen møter motbør både til det nye trafikklyssystemet og til visjonen om en femdobling av produksjonen innen 2050.

– Trafikklyssystemet er en begynnelse, men det er altfor dårlig til å kunne være til hjelp for situasjonen for villfisk. Vi burde heller ha redusert produksjonen, i alle fall fra Rogaland til Trøndelag, mener professor Are Nylund ved Universitetet i Bergen.

– Næringen har store utfordringer, ikke bare med lakselus, men også med en rekke andre sykdommer. Disse er på ingen måte under kontroll og det gjenstår mye grunnforskning, forskning myndighetene synes lite interessert i å finansiere. Næringen har også store utfordringer med tilgang på fiskefôr og med svinn. Jeg er ikke imot norsk oppdrett, men jeg tror ikke på visjonen om en mangedobling. Det er ikke forsvarlig. Og jeg spør også meg selv om hvorfor i all verden Norge skal forsyne Kina med et luksusprodukt som laks når det denne laksen spiser, nemlig soya, kunne blitt brukt til å mette verdens fattige, sier Nylund.

– Du og dine kolleger som er kritiske til oppdrettsvekst har av oppdrettstilhengere blitt stemplet som mørke motkrefter?

– Ja. Og det ser jeg på som en hedersbetegnelse, sier Nylund.(Vilkår)

Dette er et hus av legoklosser
Midt i en nedbemanningsprosess åpner Lego et spektakulært opplevelsessenter i Danmark.
01:41
Publisert: