Å gjøre en liten feil når man skriver inn en epostadresse kan få store konsekvenser. Det har lakselobbyisten Frode Reppe fått merke, etter at han ba fiskeriminister Per Sanberg om hjelp i hemmelige eposter, sendt til hans private konto. Epostene ble sendt til feil person, og havnet etter hvert hos Dagbladet.

Tidligere har Reppe overfor media nektet for å ha fått adressen av Sandberg, men nå hevder hans advokat Geir Hegle at Reppe har beskyttet Sandberg i denne saken.

- Jeg kan bekrefte at Frode Reppe har opplyst til meg at han fikk Sandbergs private epostadresse etter et møte i Nærings- og fiskeridepartementet i fjor, sier han til Fiskeribladet.no.

Mens alle eposter til Sandbergs jobbkonto journalføres, gjelder dette ikke private adresser. I epostene ba Reppe Sandberg og statssekretær Roy Angelvik om hjelp til å få frem sitt budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det kunne spores tilbake til NSL og oppdretterne.

- Ingen hemmelig vei

Reppe er fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og var blant deltagerne på en møte med Sandberg i Nærings- og fiskeridepartementet 18. mai 2016. Etter møtet skal Sandberg ha vinket Reppe inn på sitt kontor, ifølge folk som var på møtet, skriver Fiskeribladet.no. Ifølge Reppes advokat var det da Reppe fikk Sandbergs epostadresse.

Dessverre for Reppe gjorde han en feil med et punktum i epostadresen, og hans eposter, som skulle til Sandberg, gikk til en svensk mann med samme navn, og etter hvert fikk Dagbladet tak i dem.

Sandberg har hele tiden avvist at han ga Reppe noen privat epostadresse.

- La det være helt klart at det finnes ingen hemmelig vei inn på mitt kontor. Alle eposter skal journalføres, uavhengig av hvilken adresse som brukes, skrev Sandberg i et etter Dagbladets avsløring av epostene.

Risikerer jobben

Nå risikerer Reppe å miste jobben. Han er kalt inn til et møte førstkommende mandag med Robert Eriksen, tidligere ministerkollega av Sandberg, som nå er administrerende direktør for NSL. Tema for møtet er Reppes oppsigelse.

Sandberg benekter at Reppe har beskyttet ham i denne saken, og nekter for å ha bedt ham ta kontakt via privat epost om vanskelige saker.

- Det har jeg aldri gjort, sier han til Fiskeribladet.no.

Fiskeribladet oppgir at de ikke har fått kommentarer fra Sandberg på advokatens uttalelser, på tross av gjentatte forsøk. (Vilkår)