De siste fire årene har kostnadene i oppdrettsnæringen økt med 50 prosent til vel 35 kroner per kilo sløyd og pakket laks.

– Takket være at lakseprisene har økt mer enn kostnadene, blir det nok et rekordår i 2017. Men det er noen skyer der fremme på himmelen som gir grunn til bekymring, mener fiskeriminister Per Sandberg.

En skjør balanse

I en fersk rapport slår Nofima og Kontali fast at fôrkostnadene de siste fire årene (fra 2012 til 2016) har økt med nær 30 prosent til 18 kroner per kilo slaktet og pakket laks.