– Ja, det ble mye død og fordervelse, sier fiskeriminister Per Sandberg etter møtet med Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Norsk Industri, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet i forrige uke.

Tema for møtet var den høye dødeligheten i næringen. Ferske tall fra Fiskeridirektoratet viser at det fra januar til og med mars i år ble registrert et svinn i oppdrettsanleggene på over 13,6 millioner oppdrettslaks og -ørret. Det er 3,2 millioner, eller vel 30 prosent, flere enn i samme periode i fjor. I hele 2017 døde 53 millioner laks før fisken var klar til å bli slaktet.

«Helt klart uheldig»

Dersom svinnet hadde blitt halvert, ville næringen ha solgt 26,5 millioner flere laks i fjor. Med en snittvekt på fire kilo og kilopris på 60 kroner, ville aktørene økt inntektene med godt over seks milliarder kroner.

– Utviklingen er helt klart uheldig, og dette har store konsekvenser, ikke minst for laksen som lider. I tillegg er det dårlig økonomi for oppdretterne. Oppmerksomheten knyttet til dyrevelferd kommer til å øke fremover. Å få ned svinnet er noe alle vil tjene på; først og fremst oppdrettsfisken, men også bunnlinjen og omdømmet, sa fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til DN før møtet med aktørene.

Vil ikke tallfeste

Etter møtet oppsummerte Sandberg at det er stor enighet om at det skjer mye positivt i bransjen, men at det også er enighet om at det er et betydelig potensial til å bli bedre.

– Vi må strukturere alt vi er gode på i mye større grad; alt fra rapportering, registrering og samordning for å hente ut best mulig praksis. Forskerne er opptatt av å få inn mye mer data, direktorat og tilsyn av mer koordinerte brakklegging og samarbeid innenfor produksjonsområdene, mens næringsorganisasjonene er mest opptatt av best mulig samarbeid innen næringen, sier Sandberg.

– Når vi ser at dødeligheten noen steder er seks prosent og andre steder over 20 prosent, sier det seg selv at det er et stort potensial. Og jeg var i møtet klar på at mine folk kommer til å jobbe aktivt for å følge opp aktørene for å få dødeligheten ned. Jeg kommer ikke til å slippe taket i dette, altså.

Fiskeriminister Per Sandberg vil ikke tallfeste hvor stor dødelighet som er akseptabelt i oppdrettsmerdene.
Fiskeriminister Per Sandberg vil ikke tallfeste hvor stor dødelighet som er akseptabelt i oppdrettsmerdene. (Foto: Linda Næsfeldt)

– Er det aktuelt å tallfeste et mål for redusert dødelighet?

– Det ble diskutert om det skulle settes et mål, men jeg tenker at det i så fall er oppdrettsaktørene som må gjøre det. Det handler jo om deres bunnlinje, så jeg har ikke tenkt å sette noe mål. Men kanskje vi bør forenkle det kompliserte regelverket utarbeidet gjennom flere tiår. Det er kanskje på tide å rydde litt i skapet og få bort alle de unødvendige reglene for på den måten å spisse tiltakene. For vi vet i stor grad hvor problemene er.

– Hvor er de?

– Problemet er mye lakselus og sykdom og den mekaniske behandlingen laksen må gjennomgå i lusebehandlingen. Vi har jublet over redusert bruk av kjemikalier mot lakselus, men ser at mekanisk behandling skaper nye utfordringer. Og utsett i sjø av større smolt har redusert dødeligheten i første fase i sjøen, men den har økt på større fisk. Det må vi finne årsaken til. Vi må knekke den koden, sier Sandberg.(Vilkår)

Kjetil Wiedswang forklarer hvorfor Israel jubler og Palestinerne raser
Slik forklarer DNs Kjetil Wiedswang hvorfor det å flytte USAs ambassade i Israel til Jerusalem skaper konflikt.
01:11
Publisert: