Mandag ble lysene slått på for regjeringens nye trafikklysregime for oppdrettsnæringen. Kort fortalt er kysten delt inn i tre produksjonsområder der fremtidig vekst skal styres av hvor stor negativ påvirkning næringens aktiviteter har for villaksen. Dersom mindre enn ti prosent av den utvandrende lakseyngelen (smolten) dør på grunn av mye lakselus, får området grønt lys for ytterligere vekst. Dersom det er sannsynlig at mellom ti og 30 prosent av smolten dør, blir det gult lys og nullvekst. Dør over 30 prosent av villaksyngelen, blir det rødt lys og da skal i utgangspunktet oppdrettsvolumene reduseres.

Overkjørte forskerne

Kartet viser at kysten fra svenskegrensen til Rogaland – og fra Nord-Trøndelag til Finnmark – har fått grønn farge. Rogaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag har fått gul farge og Hordaland og Sogn og Fjordane rød farge.

Det er beregnet at beslutningen samlet kan innebære en vekst i biomassen i næringen på 24.000 tonn tilsvarende i underkant av tre prosent.

Fiskeriminister Per Sandberg har i alle hovedsak fulgt de samstemte rådene han fikk fra ekspertgruppen med representanter fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning. Unntaket er region nummer syv, som er Sandbergs eget hjemfylke, Nord-Trøndelag. Der anbefalte forskerne gult lys og nullvekst på grunn av sannsynlig dødelighet mellom ti og 30 prosent, men med middels usikkerhet som følge av stor variasjon i smittepresset fra lakselus mellom 2016 og 2017 og lite kunnskap om utvandringsruter for villakssmolten.

– Min vurdering er i hovedsak den samme som rådene fra styringsgruppen, men etter en helhetlig vurdering har jeg valgt å sette produksjonsområde 7 til grønt. Jeg mener at lusepåvirkningen i området ligger innenfor et akseptabelt risikonivå og at dette kan underbygges av gode faglige vurderinger, skriver fiskeriminister Sandberg i en pressemelding.

– Bildet som tegnes i ekspertgruppens rapport gir meg tro på at den gode utviklingen i produksjonsområde 7 er en trend som vil vare. Det er lagt vekt på at de positive samfunnsøkonomiske konsekvensene er vurdert til å være betydelig større enn de negative, ifølge Sandberg.

– Uakseptabelt

Villaksalliansen, som består av organisasjonene Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Reddvillaksen.no, Naturvernforbundet, Norges Bondelag, WWF, Natur og Ungdom, Sabima og Greenpeace, skriver i en pressemelding at det er uakseptabelt at Sandberg åpner for vekst i en region han fikk råd om å innføre nullvekst. De reagerer også på at det ikke blir reduksjon i oppdrettsvolumene i områder som har fått rødt lys.

«Med tenning av det såkalte trafikklyset, tillates det nå at lakselus fra alle oppdrettsmerdene langs kysten tar livet av inntil 30 % av alle ville lakseunger når de svømmer fra ferskvann til saltvann på forsommeren, uten at det får konsekvenser for oppdrettsindustrien», skriver alliansen.

­– Ville vi tillatt at oljeutslipp kunne ta livet av 30 % av sjøfuglene hvert år uten at det skulle få konsekvenser for oljeindustrien? spør biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Organisasjonene i Villaksalliansen mener dette ikke er bærekraftig forvaltning av hverken oppdrettsindustri eller villaksressursene, slik Stortinget forutsatte da det stilte seg bak innføring av trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien.(Vilkår)

Slik blir fargeleggingen i det nye oppdrettsregimet. Grønt betyr at det åpnes for vekst og gult betyr nullvekst. Rød farge betyr at oppdrettsvolumene må reduseres, men det vil eventuelt først skje dersom fargen fortsatt er rød i 2019.
Slik blir fargeleggingen i det nye oppdrettsregimet. Grønt betyr at det åpnes for vekst og gult betyr nullvekst. Rød farge betyr at oppdrettsvolumene må reduseres, men det vil eventuelt først skje dersom fargen fortsatt er rød i 2019. (Foto: Fiskeridepartementet)
Telemark vil ha vinter-OL
Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026. Planene om en ny norsk OL-søknad ble lansert på en pressekonferanse tirsdag.
01:01
Publisert: