Patentet som Intervet/MSD Animal Health, eid av giganten Merck, har hatt for vaksine mot laksesykdommen PD, skulle egentlig vare til oktober 2015. Men før det gikk ut, ga Patentstyret Intervet fem års ekstra beskyttelse frem til 2020.

Pharmaq, som tidligere uten hell også hadde gått til angrep på selve patentet, gikk til sak for å få opphevet denne forlengelsen, men tapte tingrettssaken i fjor og satt da igjen med samlet advokatregning fra alle rettsrundene på over 50 millioner kroner.

Men nå er bildet et helt annet. 

For Borgarting lagmannsrett slår i en enstemmig dom tirsdag fast at forlengelsen av patentet var ugyldig. Og etter en konkret vurdering av vaksineeffekten, konkluderer lagmannsretten dessuten at Pharmaqs konkurrerende vaksine er betydelig mer effektiv enn Intervets vaksine.

- Dette var overraskende og skuffende og avviker fra tidligere konklusjoner på samme tema både hos Patentstyret og i Tingretten. Vi er selvsagt uenige i rettens avgjørelse og vil studere dommen grundig for å vurdere en eventuell anke, sier Petter Frost i MSD Animal Health Innovation i en melding tirsdag ettermiddag.

Morten Nordstad, administrerende direktør i Pharmaq, er imidlertid svært glad for dommen. 

– Dette er en stor dag for oss og for oppdrettsnæringen. Og det er ikke minst en svært tydelig dom, sier han.

– Hva betyr dette for oppdrettsnæringen?

– Det betyr at vi for neste sesong kan selge en vaksine som er langt mer effektiv. Nå må vi bare få opp produksjonen vår, Nordstad til DN.

Kostet 50 millioner

Behandlingen av saken i tingretten og lagmannsretten har ifølge dommen kostet omtrent 50 millioner kroner i saksomkostninger. Nå må Intervet dekke Pharmaq samlede kostnader på rundt 25 millioner fra de to rettsinstansene og i tillegg refundere 12,6 millioner kroner som Pharmaq har betalt etter tapet i tingretten.

Pharmaq ble for vel tre år siden solgt fra Orkla og Witzøe-familien til oppkjøpsfondet Permira for 1,9 milliarder kroner. I fjor høst ble selskapet solgt videre til det amerikanske dyrehelse- og vaksineselskapet Zoetis for 6,5 milliarder kroner. Det tilsvarte nesten 33 millioner kroner per ansatt –og 46 ganger fjorårets resultat før skatt på 141 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.