Torsdag meldte selskapet om stans i alle planer bygging av enheter for havbruk til havs i Norge.

– Det skyldes utelukkende grunnrenteskatten, og de signalene fra myndighetene som har kommet. Salmar har fortsatt sterk tro på at vi kan produsere laks på en enda bedre måte, langt ut i havet, men som det ser ut nå blir det svært vanskelig i Norge.