Analytiker mener politikere sitter med nøkkelen til havoppdrett-planer fra Røkke og Witzøe

For å få til storstilt lakseproduksjon til havs må staten utstede andre tillatelser enn dagens ordinære tillatelser, ifølge Carnegie-analytiker.

Publisert: Oppdatert:

Gustav Witzøe (til høyre) og familie er hovedeier i Salmar, som igjen er hovedeier i Salmar Aker Ocean. Til venstre; Kjell Inge Røkke, som gjennom Aker, satser sammen med Witzøe. Selskapet er trolig avhengig av billige tillatelser for å få lønnsomhet.
Gustav Witzøe (til høyre) og familie er hovedeier i Salmar, som igjen er hovedeier i Salmar Aker Ocean. Til venstre; Kjell Inge Røkke, som gjennom Aker, satser sammen med Witzøe. Selskapet er trolig avhengig av billige tillatelser for å få lønnsomhet. (Foto: David Engmo)