Havforskningsinstituttet (HI) slår i deres årlige lakselusrapport fast at det var mye lakselus langs kysten da villaksyngelen svømte ut fra elvene og til havs i fjor vår. Det er dermed sannsynlig at denne villaksen ble negativt påvirket av lusenivåene i store områder langs Vestlandet og Midt-Norge, mener HI.

– Det var verre enn i 2015 og også verre enn vi har sett før målt i utbredelse, sier Ørjan Karlsen til DN. Han leder det nasjonale overvåkningsprogrammet for lakselus.

Stor negativ effekt

Hi har undersøkt villfisk på mer enn 50 stasjoner langs hele kysten fra Kilsfjorden i Telemark til Varangerbotn i Finnmark.

I Rogaland, Sunnhordland, Hardanger og Nordhordland indikerer undersøkelsene større områder med moderat til høyt smittepress under utvandringsperioden til vill laksesmolt. I disse områdene forventes det derfor en moderat til stor negativ effekt på vill laksefisk, skriver HI.

I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal indikerte resultatene områder med moderat smittepress og høyt i enkelte områder, men henholdsvis moderat til stor negativ effekt på laksesmolt.

HI fant også mye lakselus i de nasjonale laksefjordene Ørsta og Etne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.