– Hvert år plukker vi ut fem-seks selskaper for en litt grundigere vurdering. For revisjonsåret 2018 har vi plukket ut Sjømatrådet, bekrefter ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen overfor Fiskeribladet.

Johnsen opplyser at Riksrevisjonen etter å ha gjennomgått den vanlige revisjonen av regnskap, økonomi, årsberetning og resultatrapportering har funnet grunn til å foreta en grundigere gjennomgåelse.

– Norges sjømatråd er et heleid statlig selskap, som har visse sektorpolitiske mål og skal drives effektivt. De har ikke rapportert så godt på disse målene sine, sier Johnsen.

Ifølge Fiskeribladet har rådet tidligere blitt kritisert for høyt pengeforbruk og flotte middager, men administrerende direktør Renate Larsen mener det er en gammel myte.

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i i forhold til den organisasjonen jeg leder, sier hun. Larsen sier også at det er ukjent for henne at Riksrevisjonen mener at sjømatrådet ikke har rapportert godt nok på enkelte målområder.(Vilkår)

Advokater på høye hæler
Et årlig arrangement i Chicago kalles "Walk a mile in her shoes".
01:11
Publisert: