Tirsdag morgen kom den årlige risikorapporten fra Havforskningsinstituttet (HI).

I likhet med fjorårets rapport er konklusjonen at lakselus og rømt fisk fortsatt er næringens største miljøutfordringer.

Forskerne slår også fast at det er en klar sammenheng mellom oppdrett og smitte av lakselus. Særlig er sjøørreten utsatt med moderat (10-30 prosent) til høy (over 30 prosent) dødelighet som følge av lakselus langs store deler av kysten fra Rogaland til Finnmark.

Økt dødelighet i merdene

Rapporten viser at oppdretterne oppnår stadig lavere dødelighet i oppdrettsmerdene i starten av produksjonssyklusene når laksesmolten settes ut i havet. Men samtidig øker dødeligheten senere i produksjonssyklusen, trolig på grunn av stress og skader knyttet til stadig flere lusebehandlinger. Resistente lakselus har gjort at oppdretterne må benytte nye metoder, som spyling, børsting og varmtvann, for å holde seg under myndighetenes lusegrense. I over 20 prosent av oppdrettsmerdene er det rapportert dødelighet på over 19 prosent etter 15 måneders produksjon i sjø.

126.000 rømlinger

Risikorapporten peker også på at høy dødelighet for såkalt rensefisk, det vil si arter som berggylt og rognkjeks som spiser lakselus i merdene, er en stor utfordring for næringen. Mye av denne rensefisken blir nå oppdrettet, men det ble også fanget 22 millioner vill rensefisk i fjor. Mye av denne fisken blir flyttet nordover fra fangstområdene i Sverige og på Sørlandet. 

Å flytte fisk over store geografiske avstander åpner ifølge HI for at lokale bestander kan bli genetisk påvirket dersom den importerte fisken klarer å rømme. Det er også en fare for at sykdom flyttes fra ett område til et annet.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: