Aker-eier og milliardær Kjell Inge Røkke brenner for havet. Gjennom det storstilte Rev Ocean-initiativet har den tidligere fiskeren satt et svært ambisiøst mål: Å gjøre havene friske igjen. Arbeidet skal blant annet skje gjennom en gedigen, om enn kraftig forsinket, forsknings- og luksusyacht, og annet forskningsarbeid.