Tirsdag etter børsslutt ble det kjent at den Gustav Witzøe-kontrollerte lakseoppdretteren Salmar vil hente opptil 2,9 milliarder kroner i ny kapital på børsen, basert på tirsdagens sluttkurs. Det er meglerhusene Arctic Securities og Carnegie som har fått oppdraget.

Kapitalinnhentingen vil foregå gjennom en rettet emisjon på opptil 4,5 millioner aksjer. Witzøes Kverva Industrier eier 52,46 prosent av Salmar og har forhåndstegnet seg for å forsvare sin eierandel også etter emisjonen. Skulle emisjonen bli overtegnet kan tildelingen reduseres noe, men ikke til under 300 millioner kroner, heter det i meldingen. Witzøe vil uansett beholde mer enn 50 prosent av aksjene, skriver selskapet.

Kursen i emisjonen vil avhenge av interessen til investorene. Vanligvis vil den ligge noe under siste sluttkurs, som var på 651 kroner tirsdag – den høyeste sluttkursen noensinne for Salmar-aksjen.

Ser muligheter

Behovet for friske penger begrunnes av selskapet med at det ser «flere attraktive investeringsmuligheter på tvers av hele verdikjeden» inkludert kjøp av laksekonsesjoner, oppkjøp av selskaper og organiske investeringer i smoltproduksjon, kystnær oppdrett, slakteri- og videreforedlingsaktiviteter.

Selskapet har dessuten søkt om opprettelse av pilotprosjektet Smart Fish Farm for produksjon i åpne hav, og har mottatt åtte utviklingslisenser.

Finansdirektør Trine Sæther Romuld i Salmar sier det er svært lenge siden sist Salmar gjennomførte en emisjon.

– Det var vel i 2012-13, men det var en mindre emisjon, sier hun til DN.

– Dere skriver i børsmeldingen at pengene skal brukes til investeringer i hele verdikjeden. Kan du være mer konkret?

– Nei, dessverre kan jeg ikke det. Men gjennom de 30 årene vi har operert, har vi vist evne til vekst og god inntjening både organisk og gjennom oppkjøp. Det er sterk interesse for bransjen, og vi vil være posisjonert for fortsatt vekst. Vi har også mye spennende på gang knyttet til oppdrett på åpent hav, sier Romuld og legger til at det er for tidlig å si noe om hvilken kurs emisjonen vil bli gjennomført på.

– Det er for tidlig å si noe om kursen. Meldingen fra oss gikk jo ut klokken 16:30 og vi tar sikte på å få landet dette innen klokken 8 onsdag, sier hun.

Dersom Salmar utsteder 4,5 millioner nye aksjer i emisjonen, vil disse utgjøre under fire prosent av selskapets aksjer.

I tillegg til Witzøes Kverva har også selskapet til styreleder Leif Inge Nordhammer, Lin, forhåndstegnet seg for aksjer til en verdi av 1,5 millioner euro, eller 15,1 millioner kroner.

Analytikerfavoritt

Analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen hos Pareto Securities har kursmål 650 kroner og hold-anbefaling på Salmar-aksjen, med andre ord nesten nøyaktig på tirsdagens sluttkurs. Han ser ingen grunn til å endre på det basert på dagens nyhet.

– Jeg vil ikke si at det var ventet med emisjon nå, men beløpet de henter er relativt lite i forhold til selskapets totale børsverdi. Børsmeldingen var lite konkret, men de skal nok investere mye penger på offshore, sier han.

– Hvorfor valgte de å hente inn penger nå, er det på grunn av all-time-high sluttkurs?

– De ser jo at det er attraktivt aksjemarked, og at det er muligheter til å hente penger. Man vet jo ikke hvordan markedsforholdene vil være om noen måneder. Det kunne sikkert vært mange måter å finansiere det på, men det har vel alltid vært en plan om en emisjon på et tidspunkt, sier Kjølås Johannessen.

Salmar trekkes stadig frem av analytikere som et av de best drevne oppdrettsselskapene.

– Det er hevet over enhver tvil. De har hatt fokus på de riktige tingene, som foredling i dette kvartalet. I tillegg har de bedre lokaliteter enn andre, uttalte analytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux til DN i forbindelse med førstekvartalsrapporten.

– Det er en kombinasjon av dyktige folk, god struktur og gode lokaliteter, uttalte Gustav Witzøe til DN da.

For 2020 fikk selskapet et operasjonelt driftsresultat på 413,8 millioner kroner, mot 658 millioner kroner året før.

Salmars aksjekurs er hittil i år opp nesten 30 prosent. Selskapets markedsverdi er dermed 73,8 milliarder kroner. Det gjør det til det neste største oppdrettsselskapet på Oslo Børs med god margin, kun slått av verdens desidert største i industrien, John Fredriksens Mowi. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.