Oppdrettsselskapet Salmar fikk et operasjonelt driftsresultat på 806 millioner kroner i første kvartal. Dette er en oppgang fra et driftsresultat på 708 millioner kroner i samme kvartal 2018.

På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet et driftsresultat på 871 millioner kroner i kvartalet.

– Vi fortsetter å levere gode finansielle resultater. I perioden økte vi også vår eierandel i det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax. Som en industriell eier vil Salmar bidra til en bærekraftig utvikling av oppdrett på Island, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i Salmar i en børsmelding.

Driftsinntektene i kvartalet var på 2,96 milliarder kroner, opp fra 2,53 milliarder i første kvartal 2018. På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 2,58 milliarder kroner.

Slaktet mer

Salmar økte sin eierandel i den islandske oppdretteren Arnarlax fra 42 til 54 prosent i løpet av kvartalet, og videre opp til 62 prosent i april gjennom et pliktig tilbud. Konsolideringen av Arnarlax i SalMars konsernregnskap for februar og mars måned, kombinert med økt slakting i Nord-Norge, bidro til selskapets høyeste operasjonelle driftsresultat og slaktevolum noensinne i et første kvartal.

Slaktevolumet var 35.500 tonn i kvartalet, mot 31.900 tonn i første kvartal 2018. Salmars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på 22,71 kroner, en økning med 0,50 kroner per kilo målt mot tilsvarende periode i fjor.

Salmar opprettholder forventet slaktevolum på 155.000 tonn i 2019, fordelt på 145.000 tonn fra de norske segmentene og 10.000 tonn på Island (Arnarlax). I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) er det ventet et slaktevolum på 30.000 tonn.

Tynges av sykdom

Etter flere kvartaler på rad med sterke biologiske prestasjoner og betydelig nedgang i produksjonskostnader, leverte Segment Midt-Norge et resultat i første kvartal 2019 som er preget av høyere produksjonskostnader sammenlignet med foregående kvartaler.

I dette viktige segmentet falt driftsresultatet i første kvartal fra 531 til 473 millioner kroner i samme periode året før.

Sykdomsutbrudd ved enkelte lokaliteter førte til forsert utslakting med påfølgende høyere produksjonskostnader.

Segment Nord-Norge har hatt et høyt slaktevolum i kvartalet. Resultatet er påvirket av biologiske utfordringer, hvor slakting av fisk fra ILA-sone med krav om ekstratiltak med hensyn til smittevern har økt kostnadene. Salmar forventer et lavere volum og noe lavere kostnader fra segment Nord-Norge i andre kvartal sammenlignet med første kvartal.

Kursen kraftig ned

Frøya-baserte Salmar leverte sterke tall i siste kvartal i 2018 og slo forventningene med et driftsresultat (Ebit) på 935 millioner kroner – opp fra 707 millioner tilsvarende kvartal året før. Ebit per kilo var på 23 kroner.

Fra toppnoteringen på over 520 kroner før nyttår, falt Salmar-aksjen jevnt og trutt til under 390 kroner i slutten av april. Etter en liten opptur tidligere i mai, sank kursen til rundt 390 kroner igjen onsdag. Det verdsetter konsernet til omtrent 44 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.