– Totalt med advokater og rådgivere er det et betydelig beløp, sier toppsjef Frode Arntsen.

I fjerde kvartal 2022 gjennomførte Salmar oppkjøp og sammenslåing med de to lakseselskapene Salmonor og Norway Royal Salmon (NRS), med virksomhet i henholdsvis Midt-Norge og Nord-Norge. Sammenslåingene gjorde at Salmar suste opp til andre plass på listen over verdens største lakseprodusenter.

Videre har Salmar solgt aksjene sine i det islandske Arctic Fish til Mowi for 1,9 milliarder kroner. Selskapet har også hyret DNB Markets for å bistå i prosessen med å selge en aksjepost i det børsnoterte lakserederiet Frøy, en post som med dagens aksjekurs prises til rundt 3,8 milliarder kroner.

Salmar opplyste at det tar 120 millioner kroner i engangskostnader i kvartalet knyttet til ulike transaksjoner. Det inkluderer også noen restruktureringskostnader.

– En stor del av summen er til rådgivere, sier Arntsen, som ikke opplyser om den eksakte splitten.

De ulike selskapene Salmar er slått sammen med var opprinnelig kontrollert av NTS, et selskap som var børsnotert, og Salmar etter hardt maktkamp fikk kontroll over.

Denne uken ble det kjent av avisinvestor Odd Reidar Øie, som fikk rundt 500 millioner kroner for sine NTS-aksjer, nå jobber med å kreve skjønn for aksjene som Salmar tvangsinnløste. Han mener at prisen Salmar betalte ikke gjenspeilte de reelle verdiene i selskapet.

– Salmar fulgte de prosedyrene og reglene som skulle følges. Transaksjonen ble godkjent av Oslo Børs. Utover det har vi ikke noen kommentarer, sier Arntsen.

Arctic Securities var finansielle rådgivere for Salmar i NTS-kjøpet, mens Advokatfirmaet Bahr var juridiske rådgivere.

Kulturåret 2023

Med sammenslåingen av de nye selskapene, har Salmar fått over 500 nye ansatte. Totalt har dermed selskapet rundt 2500 ansatte, og ledelsen har besluttet at 2023 skal brukes til å forsterke selskapets kultur.

– Bankende hjerte med lidenskap for laks må på plass hos alle som jobber hos oss, sa konsernsjef Frode Arntsen under selskapets kvartalspresentasjon.

Regnskapsmessig ble selskapene slått sammen fra 1. november, mens de organisatorisk ble slått sammen fra 1. januar.

Salmar-sjefen sa at 2023 blir Salmars kulturår, hvor en skal jobbe med konsernets prinsipper.

Store innsparinger

Salmar opplyste også at selskapet nå ser større innsparinger (synergier) enn tidligere antatt som følge av sammenslåingene med Salmonor (Midt-Norge) og Norway Royal Salmon (Nord-Norge).

Det er identifisert årlige kostnadsbesparelser på 671 millioner kroner, omtrent dobbelt så mye som tidligere antatt. 48 prosent av dette er allerede hentet ut, mens resten tar litt tid grunnet laksens livssykkel.

391 millioner kroner av disse innsparingene kommer innen biologi, blant annet gjennom bedre utnyttelse av MTB-regimet gjennom såkalt interregionale biomassetak. Dette betyr at selskapet får mer fleksibilitet mellom ulike anlegg, slik at det kan det mer av tiden kan ha så mye fisk i sjøen som det har tillatelse til.

Videre tas det ut besparelser blant annet gjennom bedre utnyttelser av slakterier og settefiskanlegg, samt noe gjennom støttefunksjoner og stordriftsfordeler.

Sterkt marked

Under presentasjonen brukte Salmar-ledelsen mye tid på å snakke om hvordan 2022 gikk, endringene som er gjennomført og hvorfor den foreslåtte grunnrenteskatten er ødeleggende for norsk lakseoppdrett.

– Skatten setter både norsk eierskap og norske industriarbeidsplasser i fare, sa Arntsen.

Salmar gjør nå kun påbegynte og nødvendige investeringer i Norge.

– For oss innebærer det at fem–syv milliarder kroner som skulle vært satt i arbeid for å bygge bærekraftige arbeidsplasser, og bringe næringen fremover, nå settes på pause, sa selskapets finansdirektør Ulrik Steinvik.

Han opplyste at Salmar venter å investere 2,1 milliarder kroner i år, hvorav 1,6 milliarder kroner er i Norge. Dette er hovedsakelig fullføring av påbegynt bygging av et settefiskanlegg nord i Trøndelag, samt utvidelsen av et slakteri i Møre og Romsdal.

Laksemarkedet og utsiktene fremover ble knapt nevnt under presentasjonen, til tross for at lakseprisene de seneste ukene har vært nær rekordhøye, og tidvis over 100 kroner kiloen.

– Det er et sterkt marked, både ukentlig og fremover. Det er fortsatt litt vanskelig å komme i gang med kontrakter, men det er veldig god etterspørsel etter fisk i alle markedet, sier Arntsen til DN.

Salmar-aksjen steg svakt på Oslo Børs onsdag ettermiddag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.