Oppdrettsselskapet Salmar fikk et operasjonelt driftsresultat på 1,07 milliarder kroner av en omsetning på 3,6 milliarder kroner i første kvartal.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt ventet en omsetning på 3,2 milliarder kroner og et operasjonelt driftsresultat på én milliard kroner.

Mål om et slaktevolum på 152.000 tonn i Norge i 2020 opprettholdes.

Salmar ble startet i 1991 av Gustav Witzøe (66) og kontrolleres i dag gjennom familiens investeringsselskap Kverva.

– Vi leverer det høyeste operasjonelle driftsresultatet i selskapets historie, drevet av god underliggende drift, høye volumer og gode priser. Virksomheten i Midt-Norge utmerker seg særlig med solid drift i kvartalet, sier konsernsjef Witzøe i en melding.

Valutasmell

Oppdrettsselskapene opererer med operasjonelle driftsresultat som er justert for prisen på laksen i merdene som ofte svinger fra kvartal til kvartal. Det gjør at nettoresultatet sjelden ser likt ut som det operasjonelle driftsresultatet.

Denne gangen var det imidlertid ikke verdiendringen på laksen som utgjorde den store forskjellen for Salmar. I kvartalsrapporten skriver selskapet at endringer i urealisert valuta og valutaterminkontrakter ga en negativ effekt på 453 millioner kroner i kvartalet på grunn av svekket norsk krone.

Trøbbel på Island

Det operasjonelle driftsresultatet per kilo endte på 26,61 kroner, opp fra 22,71 kroner i samme periode året før. Oppgangen skyldes høyere priser og høyere slaktevolum.

Virksomheten i Midt-Norge leverte best i kvartalet, og det ventes enda lavere kostnader og høyere slaktevolum i andre kvartal.

Det islandske Salmar-kontrollerte lakseselskapet Arnarlax var igjennom et krevende kvartal med høy dødelighet på grunn av vintersår, som videre ga høye kostnader. I andre kvartal vil samme generasjon fisk slaktes og det ventes lavere volum og svake marginer fra Arnarlax.

Venter koronaeffekt

Ingen ansatte er bekreftet smittet av koronaviruset, ifølge Salmar.

«Salmars resultater er ikke nevneverdig påvirket av covid-19 i første kvartal, men større markedsusikkerhet og medfølgende nedgang i lakseprisene vil påvirke resultatene fra andre kvartal», skriver Salmar i kvartalsrapporten.

Logistikken for transport av varer til oversjøiske markeder er noe mer utfordrende som følge av mindre flykapasitet, men varene til Europa går som planlagt, opplyses det.

Stoppet utbytte

Allerede midt i mars, like etter at børsen krakket, bestemte Salmar seg for å stoppe utbyttet på 2,37 milliarder kroner i 2019.

Toppsjef Gustav Witzøe og familien eier 51 prosent av Salmar, og Witzøe gir dermed avkall på over en milliard kroner i utbytte. Ifølge styreleder Atle Eide var det toppsjefen selv som tok initiativ til å droppe utbyttet.

– Hovedsaken til at vi gjør dette er at vi ønsker å ha størst mulig finansiell frihet, slik at vi som selskap kan komme oss gjennom dette uansett hva som skjer i laksemarkedet, sa styreleder Atle Eide den gangen.

«I den gjeldende situasjonen mener styret at det å ikke utbetale utbytte, er et riktig tiltak for å ivareta både samfunnets og aksjonærenes interesser», het det i en børsmelding fra selskapet.

Der ble det påpekt at Salmar har en sterk balanse og lav gjeldsandel.

– Vi har lav gjeld. Det er viktig at vi som lokalt eid selskap viser moderasjon og viser samfunnsansvar, uttalte Eide.

Overførte verdiene til sønnen

Salmar har investert og skal investere flere milliarder kroner i utvikling av nye havgående laksemerder, såkalte havmerder, og trenger kapital for å fortsette utviklingen.

– Vi må sikre at vi har egenkapital og kontanter. Vi skal sikre verdiene for selskapet og samfunnet. Dette var ikke vanskelig å bestemme, sa Eide.

Salmar ble startet i 1991 av Gustav Witzøe (66) som hadde kjøpt et konkursbo bestående av én konsesjon for oppdrett av laks. For over ti år siden overførte han nesten alle aksjene i lakseimperiumet til sønnen Gustav Magnar Witzøe (27), som i dag kontrollerer litt over 50 prosent av Salmar. Selskapet gikk på børs i 2007, og har skapt enorme verdier og er nå landets nest største oppdrettsselskap med en markedsverdi på 46 milliarder kroner.

Gustav jr. eier 97 prosent av familiens investeringsselskap Kverva, som igjen kontrollerer 52,46 av Salmar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.