Salmar hadde driftsinntekter på 7,5 milliarder kroner i tredje kvartal, ble det klart da oppdretteren la frem tall torsdag morgen. Det operasjonelle driftsresultatet ble 2,3 milliarder kroner.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt ventet analytikere et operasjonelt driftsresultat på 1,69 milliarder kroner i kvartalet.

– Vi har lagt bak oss nok et godt kvartal, spesielt i vår norske virksomhet. Det har gitt gode resultater. Røkterne i både Midt-Norge og Nord-Norge har levert gode biologiske resultater som igjen gir gode økonomiske resultater. På land har våre ansatte innen Salg og Industri håndtert og disponert store volum bra, sier konsernsjef Frode Arntsen i en børsmelding.

Totalt slaktevolum i kvartalet var 78.100 tonn, opp fra 53.600 tonn i samme kvartal i fjor. For hele 2023 ventes det et slaktevolum i Norge på 243.000 tonn.

Venter betydelig vekst

Salmar skriver i tredjekvartalsrapporten at det venter betydelig vekst i slaktevolumet i 2024, med et estimat på 257.000 tonn i Norge. Samlet sett anslår selskapet et totalt volum på 298.000 tonn neste år, noe som tilsvarer en økning på ni prosent fra i år.

– Vi har et positivt syn på industrien fremover til tross for regulatorisk usikkerhet i Norge, skriver oppdretteren.

Det vises til en stram tilbudsside for atlantisk laks globalt sett, noe som vil øke Salmars volumer betraktelig.

Lenger frem i tid skriver Salmar at det har identifisert betydelig, uutnyttet potensiale for organisk vekst i den eksisterende verdikjeden. Dette også uten store investeringer de neste tre til fem årene, ifølge selskapet. I Norge er det estimert et potensielt volum på 300.000 tonn på årsbasis, eller samlet rundt 362.000 tonn medregnet bidrag fra Island, Storbritannia og Salmar Aker Ocean.

– Vi har kommet langt med gjennomføringen av pågående strategiske grep. Som et resultat av dette har vi styrket vår finansielle posisjon. Integreringen av virksomhet fra NRS, NTS og Salmonor etter oppkjøpet i fjor går som planlagt. Det ligger an til at vi henter ut større synergier enn opprinnelig estimert, sier konsernsjef Arntsen.

Grunnrenteskatt

I vår vedtok Stortinget at lakseoppdrettere må betale en grunnrenteskatt på 25 prosent på alt overskudd fra produksjonen i sjø - i tillegg til den ordinære selskapsskatten.

I Salmars kvartalsrapport går det frem at selskapet har estimert en skattekostnad knyttet til grunnrenteskatten på 1,12 milliarder kroner for de første ni månedene av 2023. Det gjentar i en børsmelding at det er sterkt imot skatten og skal fortsette med dialog med myndigheter og beslutningstagere. Det utelukkes heller ikke rettslige skritt.

Mowi meldte onsdag at selskapet har beregnet at det vil gi dem en ekstraskatt på rundt 10 prosentpoeng i sin norske virksomhet.

At den prosentsatsen er såpass mye lavere enn 25 prosent, skyldes ifølge selskapet at mye av verdiskapningen skjer i andre deler av verdikjeden, som fôrproduksjon, settefiskproduksjon og slakteri. Der er det kun normal selskapsskatt på 22 prosent.

Tidligere i sommer varslet Mowi at det vil ta ut søksmål mot staten for å prøve gyldigheten av bunnfradraget i grunnrenteskatten. Salmar har tidligere sagt at det vurderer å gjøre det samme.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dramatiske bilder: – Ingen har sett noe som dette før
Laks helt oppspist av lus i anlegget til Mowis islandske datterselskap Arctic Fish på Island. All fisken i anlegget skal være død eller syk.
01:36
Publisert: