Mandag ble det kjent at Gustav Witzøe-selskapet Salmar selger sin aksjepost i det børsnoterte lakserederiet Frøy til et fond forvaltet av Goldman Sachs for 4,8 milliarder kroner.

Aksjene var noe Salmar «fikk med på kjøpet» da det nylig kjøpte lakseselskapet NTS. Den høye prisen gjør at avisinvestor Odd Reidar Øie er styrket i sin tro på at Salmar må betale ham og over hundre andre investorer mer for NTS-aksjene det tvangsinnløste.