Gustav Magnar Witzøe (25) hadde i 2016 en skattelignet formue på 11 milliarder kroner. Torsdag fikk han ekstra påfyll i pengesekken etter at oppdrettsselskapet Salmar deler ut et rekordhøyt utbytte på 19 kroner per aksje for 2017.

– Det var et overraskende stort utbytte. Det er 50 prosent høyere enn både vi og resten av analytikerne på forhånd forventet, sier sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

– Årsaken er nok at Salmar trapper ned på investeringene. Det er også lite vekst ellers, og det gir rom for å betale ut høyere utbytte, sier Giskeødegård.

Arvet formue

Gjennom investeringsselskapet Kverva as har Witzøe og familien en eierandel på 53,4 prosent i Salmar – tilsvarende 60,5 millioner aksjer. Det gir Kverva en utbyttebetaling på 1,15 milliarder kroner. Witzøe eier 88 prosent av aksjene i Kverva, og får utbetalt én milliard kroner i utbytte fra Salmar.

Gustav M. Witzøe fikk overført familieformuen fra sin far Gustav Witzøe i 2006. Witzøe ble i fjor kåret til verdens tredje yngste dollarmilliardær av finanstidsskriftet Forbes. Han har tidligere satset store summer på andre områder enn laks, blant annet delingsøkonomi. I fjor ble det kjent at han satset fire millioner kroner på oppstartsselskapet Key Butler, en tjeneste som gjør det lettere å leie ut via tjenesten Airbnb.

Bedre enn ventet

Analytikerne var torsdag positivt overrasket over Salmars resultater. Salmar leverte et operasjonelt driftsresultat, som avspeiler den underliggende driften, på 707 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 693 millioner kroner. I fjerde kvartal året før var det operasjonelle driftsresultatet på 557 millioner kroner.

– Salmar leverer nok en solid rapport. Selskapet er inne i en god stim. De har litt bedre fortjeneste per kilo laks enn flere andre selskaper, sier Giskeødegård.

Ifølge selskapet skyldes resultatforbedringen i hovedsak økte slaktevolumer, i tillegg til bedret underliggende drift og styrket biologisk kontroll. Driftsinntektene steg fra ni milliarder kroner i 2016 til 10,8 milliarder kroner i fjor. Det siste året har Salmar steget 8,31 prosent på Oslo Børs. (Vilkår)