Lakseselskapet Salmar har mandag sendt varsel om permittering til 851 ansatte ved prosesseringsanlegg på Frøya og Senja, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Dette skyldes i hovedsak at regjeringens forslag til ny lakseskatt har ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter. Slike kontrakter er vanlige å inngå i god tid før leveranser og er helt nødvendige med tanke på å fylle anleggene med nok bearbeidingsaktivitet, heter det i pressemeldingen.

Videre opplyses det at nær 700 av de berørte er tilknyttet videreforedlingen ved de to anleggene. De resterende vil være tilknyttet slakteriet på Innovamar på Frøya, og skyldes normale svingninger og lavere slaktevolum i vintermånedene.

Selskapet viser til at begrensede permitteringer knyttet til slaktevolum har vært normalen i mange år.

Kritiserer grunnlaget for skatten

Salmar skriver videre at det finner den gjeldende situasjonen «dypt beklagelig», og går på ny til angrep på den foreslåtte grunnrenteskatten for havbruket, som regjeringen la frem i slutten av september.

Det serveres også et stikk mot det som skal danne grunnlaget for skatten, som nemlig skal bli beregnet basert på det regjeringen kaller normpris, og ikke det aktørene oppnår i salgspris.

Slik Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame gjorde i etterkant av skattenyheten, går Salmar nå også ut mot grunnlaget for den foreslåtte skatten.

– Dette får særlig negative utslag for videreforedling som ordinært er basert på fastpriskontrakter, ikke spotpris. Det er ganske enkelt ingen lenger som er villig til å inngå fastpriskontrakter, skriver Salmar i meldingen.

Forrige ukes tredjekvartalstall fra laksegiganten viste for øvrig at Salmar dro inn nesten fem milliarder kroner i samlede inntekter i månedene mellom juli og september. Det justerte driftsresultatet endte på 1,3 milliarder kroner.

Det er Gustav Witzøe som er største eier i Salmar, med drøyt 40 prosent av aksjene.

Permitterte 600 i fjor

Permitteringsvarselet for de 851 ansatte kommer etter at Salmar også i fjor permitterte rundt 600 ansatte like før jul. Grunnen selskapet oppga da var at det ikke var nok fisk til å kjøre full aktivitet ved fabrikken på Frøya.

På spørsmål om hva som er forskjellen fra da og nå, svarer Salmar-sjef Frode Arntsen at det «basert på sesongvariasjon har vært helt vanlig med begrenset permittering i vintermånedene, på grunn av lavere slaktevolum».

– I år er det ekstraordinært der kontraktene stopper opp på bearbeiding. Så langt har vi berget oss med noen 2022-kontrakter som går inn i 2023, så det betyr at vi unngår 100 prosent bråstopp. Men det er altfor lite volum til alle våre folk, sier han til IntraFish.

Konsernsjefen kaller det «svært beklagelig» å fatte avgjørelsen om å sende ut permitteringsvarselet. Ordfører i Senja, Tom-Rune Eliseussen, er svært lei seg over nyheten som kom mandag.

– Dette er det verst tenkelige som kunne skje, sier han IntraFish.

– Ikke rutine

Hovedtillitsvalgt Hans Stølan i Salmar har tidligere vært ordfører på Frøya for Arbeiderpartiet, men sitter i dag i kommunestyret for Senterpartiet.

– Det er utrolig at det er distriktspartiet og arbeidernes parti som vil ramme Distrikts-Norge på denne måten. Her er det snakk om vanlige folk i norsk industri, ikke laksebaroner. De store oppdrettsselskapene står for 90 prosent av arbeidsplassene, sier han, og legger til:

– Det er også uforståelig at finansministeren hardnakket påstår at grunnrenteskatten ikke kommer til å gå ut over bearbeiding. Regjeringen legger opp til et proveny på 3,8 milliarder, men alle med en kalkulator skjønner at dette blir nærmere ti milliarder kroner.

– Det ble permittert 600 på samme tid i fjor. Dette kan se ut som rutine, men at man denne gang velger å peke på skatteforslaget som årsak?

– Det er ikke rutine. Permitteringer er alltid i mindre omfang og kortere tidsrom enn det som er berammet denne gangen. Nå er det hele første halvår, mens det vanlige er to-tre måneder.

Lerøy har også sendt ut permitteringsvarsel

I forrige uke ble det kjent at også oppdrettsselskapet Lerøy Seafood sendte ut permitteringsvarsel til 339 ansatte ved fire av konsernets bearbeidingsvirksomheter i Norge.

Lerøy har totalt rundt 600 ansatte som jobber med bearbeiding av laks i Norge.

Også Lerøy viste til regjeringens forslag om grunnrenteskatt: Permitteringene er en helt uunngåelig konsekvens av den kaotiske situasjonen regjeringen har påført industrien, Lerøy og alle våre ansatte, skrev selskapet i en pressemelding.

Vedum: Gjelder ikke foredling

Overfor NTB sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han stiller seg spørrende til selskapenes utspill.

– Det er viktig å få frem at regjeringen ikke har foreslått grunnrenteskatt på den delen av næringen som det nå varsles permitteringer i. Det er ikke foreslått grunnrenteskatt på foredling, sier han til NTB.

Skatteforslaget er nå på høring. Vedum sier regjeringen ikke vil vike når det gjelder lakseskatten, men han åpner for at det kan bli endringer fra forslaget som ble lagt frem tidligere i høst.

– Hovedelementene ligger fast. Vi skal skjerme de små aktørene, og lokalsamfunnene skal sitte igjen med minst halvparten. Når det gjelder innretningen, som for eksempel bunnfradraget, hvor det skal ligge, vil vi selvfølgelig lytte til innspillene som kommer i høringen. Det er et mål at dette til syvende og sist blir en riktig beskatning, sier Vedum til NTB. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.