Regjeringen vil utrede muligheten for å innføre en ekstraskatt på havbruk og oppdrett. Dette meldte Finansdepartementet i en pressemelding mandag morgen.

Regjeringen ønsker ifølge pressemeldingen ikke en lønnsomhetsuavhengig avgift, men vil isteden innføre en grunnrenteskatt. Planlagt innføring er i 2020 og skatten vil omfatte laks, ørret og regnbueørret.

– En overskudds­basert grunnrenteskatt vil innebære at fellesskapet får en andel av grunnrenten også i eksisterende konsesjoner, skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

Flere oppdrettsselskaper faller tungt på Oslo Børs mandag formiddag. Rundt klokken 12.30 er Salmar ned 8,4 prosent, Lerøy faller 5,1 prosent og Grieg Seafood er ned 6,6 prosent.

Markedsverdien av disse tre selskapene, pluss Marine Harvest og Austevoll Seafood, har så langt i mandagens handel krympet med hele 11,3 milliarder kroner.

Vil skattlegge eksisterende anlegg

Grunnrente et økonomisk begrep som er knyttet til at enkelte produkter har en iboende verdi som ikke utelukkende skapes fra produksjonsprosessen. For eksempel har olje en verdi utover den verdien som skapes gjennom utvinningsprosessen.

Hensikten med en grunnrenteskatt er å skattlegge utnyttelsen av disse iboende, ofte naturgitte, verdiene. Dette har også vært argumentet for den langvarige grunnrentebeskatningen av oljevirksomheten på norsk sokkel.

Formålet med den nye skatten er ifølge Finansdepartementet først og fremst å etablere en grunnrenteskatt for eksisterende konsesjoner. Grunnrenten reflekteres i større grad i prisen som oppdrettsselskapene må betale for nye konsesjoner som auksjoneres ut.

– For eksisterende konsesjoner er grunnrenten i svært liten grad hentet inn, skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

Kan ligne på vannkraftskatt

Så langt baserer Finansdepartementet sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraftverk. For vannkraft utgjør grunnrenteskatten 34,3 prosent og kommer i tillegg til den vanlige skatten på 24 prosent. Total skatt er dermed rundt 58 prosent.

Dette er noen av hovedelementene som ligger til grunn for regjeringens utredning: (Vilkår)

  • Grunnrenteskatt på havbruk tilpasses havbrukets særpreg.
  • Skattegrunnlaget fastsettes med basis i bruttoinntekter fratrukket kostnader som har tilknytning til produksjonen av oppdrettsfisk.
  • Det gis fradrag for driftskostnader og skattemessige avskrivninger av driftsmidler knyttet til produksjonen av oppdrettsfisk.
  • Det gis ikke fradrag for faktiske renteutgifter, men en friinntekt.
  • Det er ikke tatt stilling til hvilken skattesats som skal benyttes.


Dette ser de store bedriftene etter hos gründere
Espen Wiik fra Orkla Ventures røper hva de store bedriftene ser etter i første møte med en startup.
02:04
Publisert: