Salmar tok nærmest markedet på sengen onsdag. Selskapet ble børsvinner med kursoppgang på over ti prosent.

Det operasjonelle driftsoverskuddet økte med 225 millioner kroner til 801 millioner kroner i tredje kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor, etter å ha slaktet og solgt 34.000 tonn laks i perioden.

Ny rekord

Fortjenesten per kilo laks solgt var dermed på 23,60 kroner. Men en normal slaktevekt på 4,5 kilo, vil det si at selskapet tjente omtrent 106 kroner for hver av de nesten 7,6 millionene laks selskapet solgte i løpet av de tre månedene.

– Det regnestykket høres riktig ut, sier finansdirektør Trond Tuvstein.

– Vi er godt fornøyd med de finansielle resultatene og fornøyd med at vi har redusert produksjonskostnadene, og at vi har god prisoppnåelse, sier han.

–Vi har aldri hatt et bedre resultat i tredje kvartal. Det skyldes at biologien er i bedring. Vi er glad for å registrere at det er mindre lakselus og vi fortsetter ufortrødent jobben vi har gjort de siste årene med å redusere lakselus, sier Tuvstein.

Kostnadene med å holde lakselusmengdene under kontroll varierer veldig fra område til område og ligger i underkant av fire kroner per kilo.

– Hva er den viktigste årsaken til dette rekordhøye resultatet?

– Den aller viktigste årsaken er god drift over lengre tid. Vi har lavere produksjonskostnader enn andre. Det har vært og er krevende å få til god drift. Alle ansatte har gjort en fantastisk innsats og vi er godt fornøyd med våre prestasjoner, sier han og legger til at særlig Salmars anlegg i Nord-Norge gjør det veldig godt med en fortjeneste per kilo i tredje kvartal på 27,63 kroner.

– Det er sterkt, sier han.

– Sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård kommenterte onsdag Salmar-regnskapet med overskrift stjålet fra Star Wars – med The empire strikes back?

– Salmar har over tid vært en av aktørene som har prestert best. Så har vi hatt noen år med biologiske utfordringer i Midt-Norge som har påvirket det økonomiske resultatet. Det er hyggelig å kunne legge frem gode tall. Det gjør vi med et smil.

Mer fisk på vei til markedet

Salmar omsatte for nesten 2,7 milliarder kroner i tredje kvartal, en økning på vel 400 millioner fra samme periode i fjor. Inkludert blant annet en oppjustering av verdien av den laksen selskapet har stående i sjøen med 317 millioner kroner og verdiendringer for selskapets kontrakter, endte resultat før skatt på nesten 1,3 milliarder kroner; 478 millioner kroner bedre enn i fjor.

Men etter et kraftig prisfall gjennom høsten, ligger eksportprisen per kilo laks nå på rundt 50 kroner. Den er ventet å stige når julehandelen kommer i gang for alvor, men den store spenningen er knyttet til hva som skjer neste år med mer fisk ut i markedene.

Salmar opplyser at den stående biomassen i sjøen i Norge utgjorde 746.600 tonn rund vekt ved utgangen av tredje kvartal 2017. Det er 7,9 prosent mer enn på samme tid i fjor. I Chile er biomassen 18 prosent høyere enn i fjor og i Storbritannia er den 5,3 prosent høyere.(Vilkår)

Energitoppene spår når hele bilparken kjører på fornybar energi
Hør hva olje og energitoppene i Norge tror om når bilparken kjører på fornybar energi og hva kjører de selv
03:02
Publisert: