– Som et selskap har vi lært mye av hendelsen.

Administrerende direktør Trond Håkon Schaug-Pettersen brukte mye tid av kvartalspresentasjonen tirsdag på å snakke om en amøbe som kom inn i anlegget deres i april. Det førte til at fisken utviklet en gjellesykdom, noe som igjen førte til økt dødelighet.

Fiskegruppen som var hardest rammet, hadde en dødelighet på 7,9 prosent.

Aksjekursen falt over ti prosent som følge av hendelsen. Ikke fordi hendelsen isolert sett kostet selskapet så mye, men fordi den stilte spørsmål ved hele konseptet til Salmon Evolution.

Selskapet har ulikt oppsett fra andre landbaserte lakseprodusenter med sitt hybridanlegg som kombinerer de to vanligste metodene for vann-resirkulering og vanngjennomstrømming.

Øker rensingen

Salmon Evolutions anlegg utenfor Molde pumper kontinuerlig inn store mengder friskt sjøvann. Med dette fulgte amøber (store, encellede organismer), til tross for at vannet blant annet renses med UV-bestråling.

For å hindre at det skjer igjen, har selskapet nå skrudd opp renseanlegget til 90 prosent kapasitet.

– Det er patogener i sjøen, og det vil alltid være en risiko. Det er nettopp derfor vi har UV-filter ved inntaket. Vi renset som anbefalt, og det vi trodde var tilstrekkelig, men nå har vi økt dosene kraftig, sier Schaug-Pettersen.

Ifølge ham er det ikke nevneverdige merkostnader med å rense hardere.

– Men om en kjører anlegget på full kapasitet over tid kan det påvirke nedetiden. Derfor kjører vi nå på 90 prosent.

Brønnbåter utenfor anlegget

Fiskesykdommen AGD er ganske vanlig i konvensjonell lakseoppdrett i sjø. En kjent måte å behandle den på er med ferskvann. For sjøanlegg må da fisken pumpes inn i tanker med ferskvann om bord i brønnbåter, før den pumpes tilbake i merdene.

For Salmon Evolution ble det en litt annerledes operasjon. I en uke lå to brønnbåter i sjøen utenfor anlegget deres, og pumpet ferskvann inn i tankene på land.

– Gradvis ble saltinnholdet i tankene redusert. For fisken var dette en veldig skånsom måte å gjøre det på, mener Schaug-Pettersen. Han tror at det er første gang noen har behandlet fisk i store saltvannstanker på land med ferskvann.

Ifølge ham så selskapet en umiddelbar effekt på fisken. For å være helt sikker, behandlet de samtlige tanker med ferskvann, også de fiskegruppene som ikke hadde tegn til AGD.

– 19. mai fullførte vi alle behandlingene. Vi har sett en rask reduksjon i dødeligheten etter behandlingene, og daglig dødelighet har vært på normale nivåer siden behandlingene ble fullført. Nå er vi tilbake i normal drift og fôring i hele anlegget.

Leier mobilt anlegg

For å være forberedt på en ny, tilsvarende hendelse har selskapet nå leid seg et anlegg for produksjon av ferskvann som det kan flytte rundt i anlegget. På sikt vil det vurdere å kjøpe et slikt anlegg.

Den forøkte dødeligheten gjorde at en fiskegruppe ble slaktet ut noe tidligere enn planlagt.

– På ni dager slaktet vi ut 600 tonn fisk. Det viser at organisasjonen vår kan håndtere store mengder fisk på kort tid om nødvendig. Jeg er imponert over hvordan de ansatte håndterte operasjonen, både operasjonelt og markedsmessig, sier Schoug-Pettersen.

Fisken som ble slaktet hadde høy kvalitet, hele 93 prosent såkalt superior kvalitet. Snittvekten var derimot noe lavere enn optimalt, men selskapet klarte likevel å oppnå en snittpris på 95 kroner per kilo for hele partiet.

Tapte penger

Salmon Evolution er et oppstartsselskap, og fikk for få uker siden formelt overlevert de siste to tankene på fase 1 av anlegget sitt utenfor Molde.

I første kvartal hadde det ikke noe slakting, og knapt noe omsetning. Driftsresultatet endte derfor på -24 millioner kroner.

Selskapet hentet i april 525 millioner kroner i frisk egenkapital for å finansiere utbygging av fase 2 av anlegget sitt. Det vil koste 1,6–1,7 milliarder kroner, anslår selskapet.

Byggingen er ventet å starte i løpet av sommeren.

– Vi har foreløpig ikke tatt på oss noen finansielle forpliktelser for bygging av fase 2, men er i langt fremskredne samtaler med leverandører, sier Schaug-Pettersen.

Parallelt med dette jobber selskapets deleide datterselskap i Sør-Korea med å forberede bygging der borte. Salmon Evolution er også på leting etter egnede tomter i USA for å bygge anlegg der.

– Vår langsiktige ambisjon om å produsere 100.000 tonn i løpet av dette tiåret står fast, forsikret Schaug-Pettersen.

Salmon Evolution-aksjen er lite endret ved Oslo Børs tirsdag formiddag. Så langt i år er aksjen ned 14 prosent. Dagens kurs på 7,08 kroner er fortsatt godt under emisjonskursen fra april på 7,7 kroner, og priser selskapet til rundt 2,9 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.