– Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Samtidig bør skattesystemet innrettes slik at selskapene har incentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding fredag formiddag.

God lønnsomhet

Havbrukstillatelser utstedes av staten og gir en beskyttet rett til nærings­utøvelse. Det kan gi opphav til ekstra­ordinær avkastning, såkalt grunnrente, slik som i kraft- og petroleumsnæringen.

«Samtidig er Norge et av de få stedene i verden hvor klimaforholdene naturlig legger til rette for effektiv oppdrett av laks og ørret i sjøen. Siden starten av 1970-tallet har den norske oppdretts­næringen utviklet seg kraftig, og Norge er i dag verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks», skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

Lønnsom­heten for havbruks­næringen har vært god i flere år, og avkastningen de siste 10 årene har stort sett ligget over avkastningen i industrien.

Ledes av Ulltveit-Moe

Utvalget som nå settes ned for å vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes ledes av samfunnsøkonom Karen Helene Ulltveit-Moe. Hun får med seg personer fra representanter fra LO, NHO og KS. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november neste år.

«Finans­departementet vil invitere til et forum bestående av ytterligere ekspertise fra næringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjonene samt uavhengige fageksperter. Utvalget bes arrangere konsultasjonsmøter med forumet der representantene kan gi innspill og utvalget kan reise problem­stillinger i arbeidet», skriver departementet.

Dette skal de vurdere

Utvalget skal blant annet vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntektene fra tildeling av ny kapasitet, skal fordeles mellom kommuner, fylkeskommuner og stat.

Utvalget kan også vurdere den interne fordelingen mellom kommuner, herunder innretningen og eventuelt fordelingsnøklene i Havbruksfondet.

Utvalget skal i tillegg utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare. Det bes også vurdere om kommunenes inntekter fra havbruksvirksomheten skal inngå i inntektssystemet for kommunene.

«Det overordnede formålet med inntektssystemet er å bidra til at kommunene og fylkeskommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Fordelingsvirkninger mellom kommuner med og uten havbruksvirksomhet av eventuelle forslag skal belyses. Samtidig er utvikling i havbruksnæringen blant annet avhengig av at det settes tilstrekkelig areal til denne type virksomhet. Et særlig mål med Havbruksfondet er at kommuner skal legge til rette for havbruksvirksomhet. Utvalget må derfor vurdere hvordan dette målet kan ivaretas», heter det i mandatet til utvalget på Finansdepartementets sider. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Gråbeins Gadget Guide: – Ute etter fyldig, kremaktig, varm og mettet lyd?
Noen sverger fortsatt til rørforsterkere
03:21
Publisert: