To av tre toppsjefer i havbruk tror ikke næringen klarer å firedoble produksjonen innen 2050, slik regjeringen har som mål. Det viser en ny rapport som konsulentbyrået PwC la frem tirsdag ettermiddag.

– Jeg tror det er vanskelig å nå det målet. De reguleringsmekanismene myndighetene nå har innført med trafikklys begrenser muligheten for vekst de neste 5–10 årene. Lenger frem er det vanskelig å spå. Jeg kan ikke forstå hvordan vi skal få større vekst hvis vi ikke endrer politikken overfor oppdrettsnæringen, sier konsernsjef Ola Braanaas i Firda Seafood Group.

Regjeringen har som mål at norsk havbruk innen 2050 skal firedoble produksjonen til fem millioner tonn sjømat. Begrenset tilgang på areal, sykdom og lakselus, og økte fôrkostnader er de viktigste årsakene til at veksten i norsk lakseoppdrett siden 2012 har stoppet opp.

To av tre negative

100 toppledere i sjømatnæringen deltok i PwCs undersøkelse om fremtiden til norsk oppdrett. Der svarte to av tre at de ikke tror bransjen når målet om en produksjon på fem millioner tonn sjømat i 2050. Dagens ordning med trafikklys som regulerer miljøstatus i lakseoppdrett begrenser veksten i oppdrettsnæringen, ifølge PwCs sjømatbarometer for 2017.

«Firda Fighter» er Firda Seafoods nyinnkjøpte båt for lakselusbekjemping.
«Firda Fighter» er Firda Seafoods nyinnkjøpte båt for lakselusbekjemping. (Foto: Nicklas Knudsen)

– For å nå målet om fem millioner tonn trengs det en årlig vekst på fire prosent. Trafikklys-systemet gir ikke rom for å vokse så mye, sier partner og sjømatrådgiver Hallvard Aarø i PwC.

Ordningen med trafikklys deler kysten i soner for god, middels og dårlig miljøtilstand. I gode og grønne områder tillates seks prosent vekst annethvert år, mens det er null vekst i gule og redusert vekst i røde områder. PwC anslår at produksjonen øker med to millioner tonn, fra 1,3 millioner tonn i år til 3,3 millioner tonn i 2050.

Mindre vekst

– Vi mener det er sannsynlig med en vekst på i underkant av tre prosent hvert år, og at vi dermed når 3,3 millioner tonn i 2050, sier Aarø.

Han tror halvparten av veksten kommer innenfor systemet med trafikklys, mens ny teknologi som øker produksjonen til havs eller på land står for en stor del av den øvrige veksten.

Braanaas i Firda Seafood mener politikerne må gi laksenæringen bedre vilkår om de skal nå målene om økt produksjon.

– Politikerne må ta beslutning om hva som er akseptabel påvirkning på miljø. Vi må akseptere at næringen setter spor etter seg, slik bøndene gjør på jorden. Det kaller vi naturlandskap, men det er rasert natur, sier Braanaas.

Villaksen styrer

– Politikken er ikke spesielt næringsvennlig, den er veldig populistisk. Skal laksenæringen styres av villaksinteresser, da får vi ikke vekst, mener han.

Konsernet Firda Seafood Group hadde i fjor en omsetning på 990 millioner kroner. I år blir inntektene litt lavere. Selskapet har som mange andre utfordringer med lakselus, og kjøpte nylig inn en egen båt til 70 millioner kroner for å avluse laks.

– Den båten er i full drift, dessverre. Den fungerer bra og gjør jobben den er satt til. Det beste hadde vært å finne løsninger som gjør at vi unngår dette, sier Braanaas, som mener lakselus og tilgang på nok laksefôr og nytt areal til oppdrett er de største utfordringene for næringen.

– Det er et problem at mye havareal er avsatt til skipstrafikk, mens det er avsatt for lite til næringsareal til havbruk. Myndighetene må frigjøre mer av havområdene til akvakultur, mener Braanaas.(Vilkår)

Isabelle Ringnes: – Nå er det kult å være feminist
Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde forteller om holdningsendringene de har opplevd siden de startet Hun Spanderer-kampanjen for to år siden.
03:60
Publisert: