Sheringham Shoal ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia og har vært i drift siden 2012. Havvindparken eies av Statoil (40 prosent), et havvindfond forvaltet av Green Investment Group Management Limited (20 prosent) og Statkraft (40 prosent).

Salgssummen for Statkrafts andel er på 558 millioner pund, som tilsvarer drøyt 6,2 milliarder kroner etter dagens kurs.

Statkrafts avtale er i tråd med selskapets strategi om ikke å investere i nye havvindprosjekter, samt selge eksisterende eierandeler i havvindparker.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Tafsefesten
Kjetil Wiedswangs julekalender: På 1700-tallet var julen en fylle- og tafsefest. Så fikk kirken, kongen og Ludvig Holberg nok.
01:15
Publisert:
Den nybygde garasjen rommer knapt bilen
Tore Johansen og de andre beboerne ble lovet større garasjer enn det som ble bygget. Nå får de knapt plass til bilen og saken har endt i retten.
01:30
Publisert: