I helgen annonserte regjeringen at den vil «utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020». Mandag morgen svarte investorene med å sende verdien på de børsnoterte oppdrettsselskapene ned med over ti milliarder kroner. På listen over de ti selskapene som hadde falt mest i verdi mandag ved lunsjtider, var seks oppdrettsselskaper.

Men så snudde kursene opp etter at DN publiserte en artikkel der fiskeriminister Per Sandberg (Frp) roet ned nervøse markedsaktører.

– Så det endelige skattetrykket skal dermed ikke øke med eventuell innføring av en grunnrenteskatt, spurte DN.

– Helt riktig. Nettopp. Det samlede skattetrykket skal ikke øke, svarte Sandberg hvoretter DN skrev at Sandberg lover at det samlede skattetrykket for oppdrettsnæringsn ikke vil øke.

Men mandag ettermiddag kom følgende epost fra fiskeriministerens kommunikasjonssjef Martine Røiseland.

– Det blir feil å bruke samlet skattetrykk for oppdrettsnæringen. Sandberg mener det samlede skattetrykket generelt (inkludert selskapsskatt og alt mulig). Riktig setning vil bli lover at det samlede skattetrykket ikke skal økes, skriver hun og legger til at «inntektene fra en grunnrenteskatt kan brukes til å redusere skadelige skatter. Det vil gi et mer vekstvennlig skattesystem».

Sandberg løfte gjelder altså dermed generelt og ikke oppdrettsnæringen spesielt.

Best for næringen

Grunnrenteskatt er blitt et tema nå, som følge av et forslag fra SV om innføring av ren produksjonsavgift per kilo produsert oppdrettsfisk.

– Vi fikk i 2015 etablert et bredt forlik i Stortinget om å etablere et havbruksfond i stedet for areal- eller produksjonsavgift. Med salg av ny produksjon og konsesjoner, vil fondet trolig bli tilført tre milliarder kroner der 70 prosent skal gå til kommunene med oppdrettsaktivitet. Men så kommer altså SV med et forslag som bryter med forliket fra 2015 og som støttes av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF. Det er et forslag som vil slå veldig skjevt ut for næringen, og da må regjeringen foreslå en annen type beskatning som den mener vil være best for oppdrettsindustrien, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Han legger ikke skjul på at næringen har gode marginer nå med den han karakteriserer som «unormale laksepriser» og «unormale kurser på Børsen», men påpeker samtidig at det ikke er lenge siden de samme selskapene slet tungt.

– Lakseprisene vil komme ned igjen, og vi kan ikke innføre en ny avgift som er helt uavhengig av lønnsomheten i bransjen. Oppdrettsnæringen er dessuten gjennom de senere årene blitt pålagt utrolig mange krav og pålegg som koster mye penger. Derfor svarer vi nå at det er helt uaktuelt med både en produksjonsavgift og en grunnrenteskatt. Så håper jeg vi kan få overbevist Stortinget om at grunnrenteskatt er mye bedre enn en produksjonsavgift, sier Sandberg.

Lover at samlet skatt ikke øker

Finansdepartementet baserer så langt sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraftverk, men skriver at den samtidig skal tilpasses havbrukets særpreg.

Grunnrenteskatten for vannkraftverk er på 57,8 prosent mot generell bedriftsskatt på 23 prosent.

– Jeg kan ikke kommentere satser. Dette må utredes. Men det er stor forskjell på vannkraftverk, som høster av allmennhetens ressurser, og oppdrettsnæringen som jo snarere leier arealene i havet i kun deler av produksjonssyklusen.

– Du er statsråd i en regjering som vel på papiret ikke er tilhenger av nye skatter?

– Det er helt riktig. Denne regjeringen skal ha skatter og avgifter ned, ikke opp.(Vilkår)

Dette ser de store bedriftene etter hos gründere
Espen Wiik fra Orkla Ventures røper hva de store bedriftene ser etter i første møte med en startup.
02:04
Publisert: