Tross nedgang i lakseprisene leverer oppdrettsselskapet Salmar et resultat på driften som overgår analytikernes forventninger med 120 millioner kroner. Mye takket være en bedre biologi, ifølge Salmar-sjef Trond Williksen.

– God drift i alle segmenter og en biologi i bedring har bidratt til at Salmar igjen leverer et sterkt finansielt resultat, til tross for nedgang i lakseprisen gjennom kvartalet. Spesielt positivt er det at de seneste kvartalers positive kostnadsutvikling fortsatte også i tredje kvartal og at vår omfattende innsats og betydelige investeringer i håndtering av lakselus over tid, nå begynner å vise resultater sier konsernsjef Trond Williksen i Salmar i en melding.

Øker over hele linjen

Salmar er verdens fjerde største lakseprodusent, og kontrolleres av Gustav Witzøe og familien gjennom familiens investeringsselskap Kverva as der sønn Gustav Magnar Witzøe eier 97 prosent av aksjene, mens far Witzøe har beholdt mesteparten av stemmerettene og sitter som styremedlem i selskapet.

Salmar fikk et operasjonelt driftsresultat på 801 millioner kroner i tredje kvartal, mot 576 millioner kroner i samme periode i fjor. På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 681 millioner kroner, ifølge TDN Finans.

Selskapet økte også inntektene fra 2,26 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor, til 2,67 milliarder kroner i tredje kvartal i år.

Resultat før skatt endte på 1,3 milliarder kroner, mot 817 millioner kroner i tredje kvartal 2016. Dette resultatet er inklusiv en inntektsføring på 470 millioner kroner for økt verdi på biomassen, altså i praksis laksen i merdene. Den tilsvarende effekten i tredje kvartal ifjor var på 173 millioner kroner.

Skal slakte mer

Det ble slaktet 34.000 tonn laks i kvartalet, opp fra 29.600 tonn i samme periode i fjor. Dette et ga driftsresultat på 23,60 kroner per kilo. Driftsresultat per kilo i andre kvartal 2017 var på 28,12 kroner per kilo.

Så langt i år Salmar slaktet 95.000 tonn laks, og forventer å ha slaktet 134.000 tonn ved nyttår. I 2018 forventer selskapet å slakte 143.000 tonn. Kontraktsdekningen for fjerde kvartal 2017 ventes å ligge på omtrent 40 prosent.

Venter økt utbud i 2018

Det globale utbudet av atlantisk laks økte med 10 prosent i tredje kvartal 2017, sammenlignet med tredje kvartal 2016. Det ventes tilsvarende utvikling også for fjerde kvartal, slik at det for året sett under ett er ventet et samlet utbud av atlantisk laks på 2,28 millioner tonn, en økning på rundt 5 prosent sammenlignet med 2016, ifølge Salmar.

Etter en nedgang i utbudet fra Norge i første halvår, var i det i tredje kvartal en økning på fire prosent samme periode året før. Trenden antas å vedvare, slik at det både for fjerde kvartal isolert og for helåret 2018 ventes en vekst i det norske utbudet av atlantisk laks på 8–9 prosent.(Vilkår)

Siv Jensen kommenterer SSB-sjefens avgang: – Ikke politisk press
Vi måtte stoppe en prossess som bar galt avsted, sier finansministeren om Christine Meyers avgang som ssb-sjef.
04:23
Publisert: