Når Veterinærinstituttet torsdag presenterer den årlige fiskehelserapporten, kommer det frem at oppdrettsnæringen ikke klarer å få ned svinnet til tross for at dette har vært et satsingsområde i næringen gjennom flere år.

53 millioner oppdrettslaks døde i merdene i fjor. Med en normal slaktevekt på 4,5 kilo og dagens kilopris på 55 kroner, betyr dette at oppdretterne i fjor gikk glipp av inntekter på over 13 milliarder kroner. Svinnet er målt i antall laks like stort som i 2016.

Les også: Skitt fiske dnPlus

I tillegg kommer et svinn på 3,2 millioner regnbueørret til en mulig markedsverdi på 700–800 millioner kroner.

–Svinnet i oppdrettsnæringen er altfor høyt, mener fagdirektør ved Veterinærinstituttet, Brit Hjeltnes.
–Svinnet i oppdrettsnæringen er altfor høyt, mener fagdirektør ved Veterinærinstituttet, Brit Hjeltnes. (Foto: Veterinærinstituttet)

Syk og stresset

– Fiskehelseutfordringene i norsk oppdrettsnæring er betydelige. Svinnet er fortsatt altfor høyt, sier fagdirektør Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet.

– Hvorfor klarer ikke næringen å få det ned?

– Det er ingen gode vitenskapelige analyser som entydig kan forklare hva svinnet skyldes. Noe har trolig å gjøre med smoltkvaliteten; at det settes ut svak smolt i havet som har små muligheter for å overleve. Så er det også sterke indikasjoner på at økt bruk av mekaniske metoder for å fjerne lakselus dessverre bidrar til økt dødelighet, sier hun.

Og dersom fisken i tillegg er småsyk, øker dødeligheten i forbindelse med avlusningen ytterligere.

– Norge har utviklet en strategi der vi legger opp til å leve med en del laksesykdommer. Og laksen kan også leve med flere av disse sykdommene. Problemet med stor dødelighet kommer ofte når denne litt rufsete og småsyke laksen blir stresset i forbindelse med avlusing. Jeg pleier sammenligne det med at du greit kan sende en frisk person ut for å gå Birken, men sender du ut en som er svekket, risikerer du kollaps, sier Hjeltnes, som etterlyser en debatt om hvilke laksesykdommer vi kan – og ikke kan – leve med.

– For 20 år siden var laksesykdommen PD konsentrert rundt et par oppdrettsanlegg i Nord-Hordaland. Nå er den spredt til Trøndelag og vil spre seg videre nordover. Jeg tror det er mulig å slå denne sykdommen tilbake, men da må man ha vilje til å gjøre det. Ettersom dette vil bli kostbart og vil kunne ramme små aktører urimelig hardt, tenker jeg et solidarisk fond må på plass, sier Hjeltnes.

Tror på bedring

Brit Hjeltnes mener samtidig det er grunnlag for å tro på lavere svinn og bedring i fiskehelsen til oppdrettsfisken.

– Vi ser det kommer både mer skånsomme mekaniske avlusningsmetoder samt nye driftsformer i lukkede eller semilukkede anlegg som kan redusere påslaget av lakselus. Selv om jeg er skuffet over svinnet i 2017, har jeg tro på at vi vil kunne se bedring i år.

– Bruk av rensefisk er også en slik skånsom metode som har økt i takt med at lakselusen er blitt resistent mot de mest brukte legemidlene?

– Ja, men også rensefisken har både velferdsproblemer og sykdomsutfordringer. Det er generelt ingen god idé å ta vill rensefisk med deres naturlige parasitter og virus og plassere dem i en tam populasjon med laks. Og et vilt dyr vil ha større problemer med å tilpasse seg et oppdrettsanlegg enn de som har levd hele livet i et oppdrettsanlegg. Derfor mener vi at dersom en skal bruke rensefisk, er det en stor fordel at man benyttet oppdrettet, ikke villfanget, rensefisk, sier Hjeltnes. (Vilkår)

Meretes utvalgte: – En god hvit burgunder til under 300 kroner er sjelden vare
En god hvit burgunder til under 300 kroner er sjelden vare. Merete Bø anbefaler Saint Romain fra ferske 2016-årgangen, delikat, mineralsk, perfekt til skreien.
00:56
Publisert: