53 millioner oppdrettslaks døde i merdene ifjor: Svinn for 13 milliarder

Oppdrettslaks til en salgsverdi på over 13 milliarder kroner døde i anleggene i fjor før de kunne slaktes og selges. – Fiskehelseutfordringene i oppdrettsnæringen er betydelige, sier fagsjef Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet.

53 millioner laks døde i oppdrettsmerdene i fjor. Om disse hadde overlevd til slakting, kunne oppdrettsnæringen hatt over 13 milliarder kroner i økte inntekter. Foto: Aleksander Nordahl
53 millioner laks døde i oppdrettsmerdene i fjor. Om disse hadde overlevd til slakting, kunne oppdrettsnæringen hatt over 13 milliarder kroner i økte inntekter. Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 14. February 2018, kl. 19.52Oppdatert 15. February 2018, kl. 08.30